Testületi űlés - 2020.02.27.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. február 27. napján (csütörtökön)

13.00  órakor  tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

 

Napirend:

 

 1. Előterjesztés a Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság tagjának  lemondásáról és új bizottsági tag megválasztásáról
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetésének 2. ütemben történő tárgyalásról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 3. Előterjesztés a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének 2. ütemben történő tárgyalásáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 4. Beszámoló a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és 2020. évi terveiről
  előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető
   
 5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntéshozatalról
  előterjesztő: Junácski József – ügyvezető; dr. Verasztó Hermin – ügyvezető; Koller Zoltán - ügyvezető
   
 6. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról
  előterjesztő: Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna – intézményvezető
   
 7. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
  előterjesztő: Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna, Koltai Péter – polgármester (az előterjesztés 2020. február 24-én kerül kiküldésre)
   
 8. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a 2020. évi terveiről
  előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető
   
 9. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha 2020.  évi munkatervéről és programtervéről
  előterjesztő: Kastal I. Orsolya – igazgató
   
 10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok külső átvilágításáról
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 11. Az önkormányzat 2020. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciójának tárgyalása
  előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
   
 12. Előterjesztés a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében „B kategóriás gépjármű-vezetési oktatást végző cég kiválasztása” beszerzési eljárás lefolytatásához meghívandó vállalkozásokról
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 13. Előterjesztés a TOP-2.1.2.-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére meghívandó cégekről
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 14. Ösztönző támogatás megítélése az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben a hiányszakmák betöltésére vonatkozóan
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 15. Előterjesztés a Szinergia Egyesület - Generációkon átívelő kezdeményezések támogatása című, VP6-19.2.1.-82-8.1.7-17 kódszámú pályázat pénzügyi megelőlegezéséről és a „Helyi identitás-fejlesztés támogatása című pályázat pénzügyi megelőlegezéséről”
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

   
 16. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „Humán Reaktor” című projekt keretében „szakemberek hiánypótlása” tárgyú pályázati felhívásra érkezett ajánlatok elbírálásáról
  előterjesztő: Koltai Péter

   
 17. Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „Humán Reaktor” című projekt keretében „ösztönző támogatás megállapítása” tárgyú pályázati felhívásra érkezett pályázatok elbírálásáról
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 18. Előterjesztés az önkormányzat sportfejlesztési koncepciójáról
  előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
   
 19. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésekről szóló 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 20. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról és az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 21. Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról
  előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
   
 22. Előterjesztés a szentlőrinci házi-, gyermek- és fogorvosok kérelmének elbírálása tárgyában
  előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
   
 23. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata Terembérleti Szabályzatának módosítása tárgyában
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 24. Előterjesztés a Szentlőrinc, belterület 596/1. hrsz-ú ingatlanvagyon („Kivett udvar, falumúzeum és gazdasági épület”) hasznosítása tárgyában
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 25. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási tervéről
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 26. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 27. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
  Előterjesztő: bizottsági elnökök
   
 28. Egyebek
 • Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „Humán Reaktor” című projekt keretében térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában nyújtandó támogatásról
 • Előterjesztés a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. felügyelőbizottságával kapcsolatos döntéshozatalról – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (ZÁRT ülés tartását javaslom)
 • Petrovics László székhelyhasználati kérelméről – előterjesztő: Kltai Péter – polgármester (ZÁRT ülés tartását javaslom)

     29.Interpellációk, kérdések, közlemények

 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!
 

Szentlőrinc, 2020.  február 24.
Koltai Péter s.k.
polgármester