Testületi űlés - 2020.01.30.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. január 30. napján (csütörtökön)

13.00  órakor  tartandó rendes ülésére

Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

 

Napirend:

 1. Az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalása
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 2. A Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének I. ütemben történő tárgyalása
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 3. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
  előterjesztő: Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna – intézményvezető és Kastal I. Orsolya – igazgató
   
 4. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ által végzett szociális alapellátási feladatok 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról, 2019. évi hozzájárulás elszámolásáról, 2020. évi tervezett hozzájárulásról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna – intézményvezető
   
 5. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi szakmai munkájáról és a 2019. évi terveiről
  előterjesztő: Junácski József - ügyvezető
   
 6. Az önkormányzat 2020-2025. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciójának I olvasatban történő tárgyalása – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
   
 7. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésekről szóló 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 8. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjáról szóló 16/2016. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 9. Előterjesztés az alpolgármesterek tiszteletdíjának emelése tárgyában
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 10. Előterjesztés a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 azonosítószámú “Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben” megnevezésű pályázat keretein belül generál tervezési szolgáltatás elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 11. Ösztönző támogatás megítélése az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó ’’Önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére’’ c. pályázati felhívására vonatkozóan
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 12. Beszámoló a mezőőri szolgálat működéséről 2019. évben
  előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
   
 13. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről és a 2020. évi terveiről – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
   
 14. Előterjesztés a Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött „Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 15. Előterjesztés iskolák felvételi körzetének meghatározásának véleményezéséről – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 16. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
   
 17. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
  Előterjesztő: bizottsági elnökök
   
 18. Előterjesztés a PHEV Center Kft. bérleti, illetve vételi ajánlatáról
  előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (zárt ülés tartása javasolt)
   
 19. Egyebek:
  - Előterjesztés az „Európa a Polgárokért” című pályázaton történő indulásról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
  - Előterjesztés a megalakulás előtt álló „Szentlőrinc Városért Egyesület” székhelyhasználati  kérelme tárgyában – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!

Szentlőrinc, 2020.  január 24.
Koltai Péter s.k.
polgármester