Testületi űlés - 2020.01.13.

299 

Tisztelt Lakosság! 

Ezúton tisztelettel meghívom Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 13. napján (hétfőn)
8.00  órakor  tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
 

Napirend:
 

 1. Előterjesztés a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. részéről ügyeleti díj hozzájárulás emelése tárgyában érkezett kérelméről
  Koltai Péter – polgármester
   
 2. Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat megítélése az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódóan
  Koltai Péter – polgármester
   
 3. Előterjesztés a „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó „önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó hiányszakmák megállapítása tárgyában: Koltai Péter – polgármester
   
 4. Előterjesztés a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak kormányhivatal részére történő átadása tárgyában kötendő megállapodásról
  dr. Tóth Sándor – jegyző, Koltai Péter – polgármester

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben az aljegyzo@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék! A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a folyamatban levő pályázatok megvalósításának eredményessége, illetve a kormányhivatallal kötendő megállapodás létrejöttének záros határideje.

Szentlőrinc, 2020. január 9.                                
Koltai Péter sk.
polgármester