Településfejlesztési koncepció

Tisztelt Szentlőrinciek !

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 37. §-nak megfelelően ezennel tájékoztatom, hogy Szentlőrinc város megindítja a város 2014 – 2030. időszakra vonatkozó településfejlesztési koncepciójának és 2014 – 2020. időszakra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiának készítését.

A településfejlesztési dokumentumok a település egészére készülnek kidolgozásra. Szentlőrinc Város Önkormányzata az egyeztetési folyamatot a TR Rendelet 37. § (1) szerinti teljes eljárásban kívánja lefolytatni. Az önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 11/2015. (I.29.) KT. határozatában döntött a tervek módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól, melyeket jelen eljárásban is alkalmazni kíván.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénnyel (továbbiakban Étv.) összhangban a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Változások a szociális ellátásokban

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az aktív korúak ellátása keretében a jövőben kétféle ellátás típus állapítható meg:

Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Megkezdődött Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása!

Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 

A város hosszú távú fejlesztése valamint a 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszakra történő fejlesztési elképzelések stratégiai szemléletű összefogása mind a gazdasági, mind a társadalmi szempontból segítheti a város fejlődését, illetve ehhez az Uniós források bevonását.

Ebösszeírás

Tisztelt Lakosság!

Szentlőrinc város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglaltaknak megfelelően ebösszeírás folyik. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és az önkormányzathoz beküldeni.

A pálinka főzés szabályai 2015-ben

TÁJÉKOZTATÓ MAGÁN (PÁLINKA) FŐZÉS SZABÁLYAINAK 2015. JANUÁR ELSEJEI VÁLTOZÁSAIRÓL

Tisztelt Ügyfelek! Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény alapján módosulnak a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Jöt.) egyes rendelkezései.

Frekvenciaváltozás

Tisztelt Lakosság!

A Lőrinc TV műsorának frekvenciája megváltozott az Invitel szolgáltatónál.
Így adásunkat ezentúl a 175.25 MHz-es (C5-ös csatornához tartozó) frekvencián érhetik el.
A képújság ill. műsorunk nézéséhez ezt a frekvenciát állítsák be készülékükön!

Megértésüket köszönjük!

LőrincTV

Oldalak