Deviza és forinthitel előadás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete, a Magyar Nemzeti Bank 2014. évi pályázata által támogatott " Az elszámolási törvénnyel kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoztatást elősegítő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi program" keretében a deviza és forinthiteleseket érintő elszámolási és forintosítási törvénnyel kapcsolatos kérdésekben  előadást tart

2015. március 19-én 17:00 órakor

a Szentlőrinci Általános Iskolában (Ifjúság u. 5.)

 

Bowlingverseny

A Magyar Golyósportok Szövetség által szervezett országos Golyósport Road-Show-ja március utolsó hétvégéjén Baranya megyébe érkezik. Ennek keretén belül 2015. 03. 27-én (péntek) páros bowlingverseny lesz a Malom Fitnessben.

Részletes kiírás

Vasárnap pedig szezonnyitó páros gyepteke (lawn ball) verseny lesz.

Mindenkit szeretettel várunk!

Településfejlesztési koncepció

Tisztelt Szentlőrinciek !

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 37. §-nak megfelelően ezennel tájékoztatom, hogy Szentlőrinc város megindítja a város 2014 – 2030. időszakra vonatkozó településfejlesztési koncepciójának és 2014 – 2020. időszakra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiának készítését.

A településfejlesztési dokumentumok a település egészére készülnek kidolgozásra. Szentlőrinc Város Önkormányzata az egyeztetési folyamatot a TR Rendelet 37. § (1) szerinti teljes eljárásban kívánja lefolytatni. Az önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 11/2015. (I.29.) KT. határozatában döntött a tervek módosítása esetén alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól, melyeket jelen eljárásban is alkalmazni kíván.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvénnyel (továbbiakban Étv.) összhangban a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Változások a szociális ellátásokban

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az aktív korúak ellátása keretében a jövőben kétféle ellátás típus állapítható meg:

Oldalak