Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, pénzügyi szakképesítés.,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, pénzügyi végzettség vagy felsőoktatásban szerzett pénzügyi szakképzettség illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
•         szakmai tapasztalat

Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Pályázati felhívása
az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú,

„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”

című projekthez kapcsolódó
Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz

1. Az Önkormányzati Ösztöndíjprogram háttere

1.1 A felhívás indokoltsága és célja

Szentlőrinc Város Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP-1.2.11-16 kódszámú Felhívás keretében benyújtott „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú projekt megvalósítására, melynek szakmai megvalósítása 2018. február 1-jével vette kezdetét.
A projekt átfogó célja, hogy Szentlőrinc város képes legyen olyan életpálya modellt, egzisztenciateremtési lehetőségeket nyújtani, mely az innen elszármazott, továbbá az itt letelepülni szándékozó fiatalok számára vonzó legyen és a fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, letelepedjenek a városban és helyben egzisztenciát, családot alapítsanak.

Az átfogó cél eléréséhez az alábbi közvetlen célok kerültek kitűzésre:
a) Az egzisztenciateremtéshez szükséges az önálló lakhatás biztosítása, ennek érdekében 12 db önkormányzati lakás felújítása, berendezése valósul meg. E lakásokba a 18-35 év közötti célcsoport pályázat útján nyerhet beköltözési jogosultságot. A lakásokba költöző fiatalok maximálisan 24 hónapig élhetnek a kedvezményes lakhatás lehetőségével. Ezidő alatt bérleti díj fizetési kötelezettségük nincsen, viszont a lakás rezsiköltségeit saját forrásból kell fizetniük.
b) A helyi önkormányzatnál azonosított hiányszakmák betöltéséhez kiemelt eljárásban támogatást nyújt a státuszt betöltő fiatalok számára. Erre jelen felhívás nem terjed ki.
Jelen felhívás keretében a képzettebb, alkalmazkodóképesebb rétegek helyben maradása érdekében kidolgozott helyi ösztönzőrendszer keretében ösztöndíjak igénylésére van lehetőség.  ...

Bővebben:

A teljes pályázati felhívás megtekintése

Pályázati adatlap

Önéletrajz minta

Motivációs levél és beszámolósablon

Tájékoztató !

                                                                         Tájékoztató !

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje a

2018. szeptember 14.-ei Lobbi Parti rendezvény miatt az alábbiak szerint módosul:

2018. szeptember 14.-én pénteken NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS.

Megértésüket köszönjük!

HISZEK Benned Sport Program III.

Tisztelt lakosság!

Sok szeretettel várjuk önöket az alábbi sportprogramokra melyek a HISZEK Benned Sport Program III. Alprogramja "Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus program" keretén belül valósul meg !

A program támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Időszak: 2018. 09. 01. – 12. 31.

Szentlőrincen megvalósuló programok:

Gerinc jóga

Zenés torna

Mozgásos zenebölcsi

Gerinctorna

Oldalak