Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a
2017. évi civil szervezetek támogatási keretre.

A pályázat célja:

A civil szervezetek 2017. évi támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű civil szervezetek, egyházak
-     amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi programot szervez)
-     tevékenységüket Szentlőrincen fejtik ki
-     köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, az önkormányzattól a korábban elnyert civil támogatásukról elszámoltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:

·    Köztestületek
·    Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaságok, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági társasággá alakultak át
·    Pártok
·    Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Továbbá nem indulhat pályázóként:

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  egyesület,  egyház  vagy  szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége
fa) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
 

Vegyszeres gyomirtás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban   
 • A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
 • A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
 • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
 • A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
 • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

                 MARS 480 Hatóanyaga 360  glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
                 MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
                 KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
                 SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
                 COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Vegyszerek részletezése

Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat

pályázatot hirdet

Közfoglalkoztatási munkaügyi ügyintéző munkakörben

A jogviszony időtartama: határozatlan

Foglalkozatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 7940 Szentlőrinc Templom tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • személyügyi feladatok ellátása, személyi anyagok összeállítása, közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatási jogviszonyainak, megszüntető iratainak, biztosítotti bejelentéseik elkészítése,
 • előkészíti a munkajogviszonyhoz fűződő egyes juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
 • szervezi a munka- és tűzvédelmi oktatás, valamint az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok időpontjait,
 • jelenléti ívek ellenőrizése, távollétek rögzítése,
 • munkaügyi nyilvántartás vezetése, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás, statisztikák elkészítése.

Pályázati feltétel:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • középfokú iskolai végzettség
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismeret,
 • önállóság, precizitás,
 • határozottság, magabiztosság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • KIRA munkaügyi rendszer ismerete
 • munkaügyi területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről igazolás.

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat beadásának határideje: 2017.04.04.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen a Szentlőrinc Város Önkormányzat címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni az alábbi jeligét: Közfoglalkoztatási munkaügyi ügyintéző pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 04.07.

A pályázat kiírással kapcsolatba további információt dr. Faragó Ágnes jegyző nyújt, a 73/570-002-es telefonszámon.

Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                     

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

Oldalak