Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési rendelet előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. - Az önállóan működő költségvetési szervenként a költségvetés előkészítése, az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló előkészítése a zárszámadási rendelettel. - Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. –A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás. - A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatallal gazdasági feladatellátásra kötött együttműködési megállapodást aláíró szervezetek pénzügyi, számviteli, gazdasági feladatai koordinálása, felügyelete. A költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. - A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. - A normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása. - Elemi költségvetés és költségvetési beszámolók előkészítése, aláírása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok ellátása. – Az uniós és hazai pályázati források lehívásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az Európai Uniós és hazai forrásból elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi-számviteli nyilvántartások vezetése, a támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók végrehajtása, a vagyonváltozás rendezése számviteli szempontból. - A beruházásokhoz kapcsolódó hitelfelvételek előkészítésével, hitelek lehívásával, hitelszerződések teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása. - Belső kontroll folyamatok működtetése, fejlesztése, kapcsolattartás a belső ellenőrrel, könyvvizsgálóval, számlavezető pénzintézettel. - Kötelezettségvállalások ellenjegyzése. - A Képviselő-testület és bizottságainak ülésén való részvétel. A Pénzügyi és Intézményfelügyeleti Osztály, valamint az adócsoport munkájának felügyelete, koordinálása. - Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok és azok folyamatos aktualizálásának előkészítése.

Vasúti átjáró lezárás

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a térképen jelölt (a Szentlőrinc, Madách Imre utca végén található) vasúti átjáró felújítási okok miatt le lesz zárva a következő időszakban:

2016.09.05. 19:00 - 2016.09.12. 19:00 óra között teljes lezárás
2016.09.29. 19:00 - 2016.09.30. 19:00 óra között teljes lezárás

Megértésüket előre is köszönjük!
 

Oldalak