Pályázati felhívás

Civil szervezetek

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi

civil szervezetek támogatási keretre.

A pályázat célja:

A civil szervezetek 2016. évi támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű civil szervezetek, egyházak

  • amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi programot szervez)
  • tevékenységüket Szentlőrincen fejtik ki
  • köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, az önkormányzattól a korábban elnyert civil támogatásukról elszámoltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:

·  Köztestületek

·              Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaságok, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági társasággá alakultak át

·   Pártok

·  Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Továbbá nem indulhat pályázóként:

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  egyesület,  egyház  vagy  szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége

fa) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

Az államháztartásról szóló 2011. évi . CXCV. törvény 50.§ (3) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban az, akinek esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozása) van.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII.31.) Kormány rendelet 76. § (3) bekezdése alapján nem részesülhet támogatásban az, aki az előző években   kapott  támogatás   felhasználásáról   a   támogatási   szerződésben   foglalt határidőig nem számolt el.

Pályázati felhívás

Önszreveződő közösségek

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi

Önszerveződő közösségek támogatási keretre.

A pályázat célja:

Az önszerveződő közösségek 2016. évi működésének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű önszerveződő közösségek

  • amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi, testvértelepülési programot szervez)
  • tevékenységüket Szentlőrinc városában fejtik ki

A támogatás tartalma:

A támogatás a pályázó 2016. május 1. és 2016. december 31. között keletkező programokra, rendezvényekre, esélyegyenlőséget elősegítő eseményekre, a város 20. éves jubileumával összefüggő rendezvényekre, valamint az önszerveződő közösség elhelyezésére (pl. helyiséghasználat kérése) igényelhető.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A finanszírozás módja és mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolható költségtípusok:

A pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek köre.

A nyertes pályázó köteles az elnyert támogatási összegről a támogatási megállapodásban rögzített módon elszámolni.

Oldalak