Az egész nap a sportról és az egészségről szólt

Ötödik alkalommal tartottak Szentlőrincen ingyenes szépség-, egészség- és sportnapot szombaton, május 16-án.  Az általános iskolás diákok szakemberektől hallhattak előadásokat a drog és a fiatalkori bűnözés összefüggéseiről, az egészséges életmódról és táplálkozásról, a dohányzás ártalmairól, de részt vehettek ügyességi versenyeken is.

A településfejlesztés véleményezése

Tisztelt Szentlőrinciek !

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 30. § (5) bekezdésének és a 31. § (1) bekezdésének megfelelően ezennel véleményezésre megküldöm Szentlőrinc város 2014 – 2030. időszakra vonatkozó Településfejlesztési Koncepcióját és 2014 – 2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

A településfejlesztési dokumentumok a település egészére kerültek kidolgozásra. Szentlőrinc Város Önkormányzata az előzetes egyeztetési folyamatot a TR Rendelet 30. § (1) szerint folytatta le.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénnyel (továbbiakban Étv.) összhangban a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Vásár és piac nyílvántartás

Tisztelt Lakosság!

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet alapján a jegyző a vásár- és piacengedély megadásával egyidejűleg az általa vezetett nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A nyilvántartás a következő linkről letölthető:

Nyílvántartás

Oldalak