Jogpont Plusz Mini felhívás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentlőrincen a Jogpont Plusz Mini szolgáltatás keretében tartandó ügyfélfogadás minden páros hét keddi napján, 14:00 órától 15:30-ig lesz a Művelődési Központban (7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.).

Az ügyfélfogadást tartja:

Egy Hajóban Alapítvány
tel.: 20/390-7120

Talált tárgy

Talált tárgy!

Egy becsületes állampolgár az Iskola udvarán (Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.) talált egy

Sony Ericsson típusú mobil telefont.

A tulajdonos a telefon megfelelő azonosítását követően a talált tárgyat átveheti a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői irodájában.

További felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhet: 73/570-003.

Tájékoztató

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2015. június hónapban elvégezteti!

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Meghívó HORVÁT NAPRA (2015. május 30.)

HRVATSKA SAMOUPRAVA SELURINCA
SZENTLŐRINCI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
7940  Szentlőrinc, Pécsi utca 10. sz.   tel: 06 30 6199737 
E-mail: horvatonk.szentlorinc@gmail.com

Pozivnica

Hrvatska samouprava Senlurinc 
sridačno poziva Vas i Vašu obitelj 
na
HRVATSKI DAN
koji će se održati 30.svibnja 2015
u (subotu) 17,00 sati      
Mjesto održavanja priredbe: 
Centar za kulturu
(Senlurinc, trig Crikvena 1-3)

Program:

17,00   sati  Svećano otvaranje 
17,05   Kulturno umjetničke 
             udruge Birjan   

17,15   Ženski pjevački zbor
             Veliki Kozar
 17,30  Bunyevački, sokački
             narodni plesoviˇ 
17,45   „Voćin” Kulturno umjet-
             ničke udruge iz Hrvatske  
             narodni plesovi    

Sridačno Vas očekujemo !

Meghívó

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és kedves
Családját
HORVÁT NAPRA

amely 2015.május 30-án (szombat)
17,00 órakor került megrendezésre.    
   Helye:  Művelődési Központ      
(Szentlőrinc, Templom tér 1-3)

Program:

17,00  óra Ünnepélyes megnyító 
17,05  Birjáni tánccsoport
17,15  Nagykozári énekkar
17,30  Birjáni táncegyüttes 
            - bunyevác, sokac táncok
17,45  Horvátországi „Voćin”
            kulturális táncegyüttes
            - néptánc bemutatója

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Oldalak