Nyári tábor

Tisztelt Szülő!

Szentlőrinc Város Önkormányzat nyári tábort szervez Orfűn a 3-7. osztályos tanulók részére.

Időpont: 2017.07.10. (hétfő) - 2017.07.13.(csütörtök) között.

Részvételi díj: 4.000,- Ft

(nyári ingyenes étkezésben résztvevőknek 2.500,- Ft).

A részvételi díj tartalmazza az utazás, szállás, napi 3x-i étkezés, strandbelépő költségeit.

Jelentkezni a részvételi díj befizetésével a Gazdasági Irodában Lukács Györgyné Ibolyánál lehet, akitől további információt is kérhet.

 

                                                                              Koltai Péter sk.
                                                                               polgármester

„A biztonság kedvéért” – a Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai

Egyedül otthon                                                                                   

Az iskolai tanítási idő alatt a szülő reggel nyugodtan megy dolgozni, mert tudja, hogy gyermeke a nap nagy részét az iskolában tölti felügyelet alatt.

A szünidő beköszöntével a gyermekek felügyelete nagyobb gondot jelenthet, előfordulhat, hogy a nagyobb gyerek, vagy fiatalkorú ideje nagy részét egyedül tölti otthon.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők hangsúlyozzák gyermekeik számára azokat a magatartási szabályokat, melyek betartásával egyedül is biztonságban lehetnek otthon. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani és figyelmükbe ajánlani a következőket. Hívják fel gyermekeik figyelmét arra, hogy:  

 • idegennel lehetőség szerint ne álljanak szóba,
 • idegentől ne fogadjanak el semmit, ne menjenek el vele sehová, és ismerőssel is csak akkor, ha azt a szülő megengedte,
 • idegen autójába ne szálljanak be (még akkor sem, ha csak arra kérik őket, hogy üljenek be az autóba, mert nem ismerik a járást, és segítségre van szükségük a tájékozódáshoz),
 • ne engedjenek be idegent a lakásba, még akkor sem, ha az a szülőkre vagy hivatalos ügyre hivatkozik.

Fontos, hogy valamelyik szülő legyen mindig elérthető. Amennyiben a gyermek úgy érzi, veszélyben van, vagy bajba jutott hívja a rendőrség 107, 112 ingyenesen hívható központi segélyhívó számainak valamelyikét.

Óvodai, iskolai étkezési befizetések

Tisztelt Szülő (Gondviselő)!

2017. január 1-jétől a Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. szám alatt (Szentlőrinci Általános Iskola) működő konyha üzemeltetője a  Művelődési Központ,  Könyvtár  és  Konyha Szentlőrinc.

Az alábbi linkekről letölthetőek az óvodai és iskolai étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatók:

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE
iskolai  étkezési térítési díj megfizetés rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE
óvodai étkezési térítési díj megfizetés rendjéről

 

Pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:Kiíró)  pályázatot hirdet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2016. (VII.4.) önkormányzati rendelet alapján a tulajdonában lévő alábbi földterület haszonbérletére:

Szentlőrinc, külterület 0121/47 hrsz 1 ha 4253 m² térmértékű forgalomképes szántó.

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárás tárgyát a képező földrészlet haszonbérbe adására irányuló pályázatban az vehet részt, aki a mező- és erdőgazdasági földek fogalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 40. § (1) bekezdése alapján földműves, vagy mezőgazdasági termelőszövetkezet.

A pályázat benyújtásának általános feltételei:

 • kitöltött pályázati adatlap a pályázati felhívásban foglaltak tudomásulvételét jelenti, egyben elengedhetetlen feltétele a pályázaton, licittárgyaláson való részvételnek,
 • több pályázó esetén licit tartása kötelező, nyertes licit a legmagasabb árat ajánló pályázó lesz,
 • pályázni a mellékelt adatlap és mellékletei hiánytalan kitöltésével lehet,
 • a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felhívásban meghatározott termőföld haszonbérletének az ajánlattévő által történő megszerzése nem esik korlátozás alá,
 • a kitöltött pályázati adatlaphoz mellékelni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi eljárásból.

Idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzése

Kedves Idősek!

Május 23-án (kedden) 16 órakor lakossági fórum lesz Szentlőrincen a Civil Szervezetek Házában (Kodolányi u. 13.), melyen az idősek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről lesz szó.

Téma:

 • 112-es segélyhívóról tájékoztatás,
 • internetes csalás,
 • telefonos csalás,
 • bűnmegelőzés.

Tartja: Guth Gábor Körzeti megbízott rendőr

Tarcsapuszta fordulóból a falubusz 15:30-kor indul, a hazautazás is biztosított.

Lakossági tájékoztató

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük a környék lakosságát, hogy

2017. május 20-án, szombaton

11.30-11.45 óra között

lezárásra kerül az Ifjúság út

„függőfolyosós” épület előtti  szakasza (Mátyás király utcai elágazótól a Nyárfa utcai parkoló bejárójáig)

________________________________________________________________________________________________________

BÁTOR ZOLTÁN

MOTOROS BEMUTATÓJÁRA

minden érdeklődőt szeretettel várunk! Köszönjük megértésüket.

Pályázati kiírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

a Lőrinc-Med Kft ügyvezető orvos-igazgatói álláshelyének kiírásáról

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Lőrinc-Med Kft. ügyvezetői orvos-igazgatói álláshelyének 5 éves határozott időre szóló betöltésére.

A munkavégzés helye: Eszterházy Egészségközpont (7940 Szentlőrinc, Eszterházy út 1.)

1.) Az ügyvezető orvos-igazgató feladatai különösen:

· a járóbetegellátást végző intézmény orvosok és egészségügyi szakemberek szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése,

 • a társaság Alapító Okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint Szentlőrinc Város Önkormányzattal kötött megállapodásokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,

· a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,

· a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

2.) Az ügyvezető jogállása:

Ptk. 3:112. § (1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

3.) A munkakör betöltésének feltételei:

· Büntetlen előélet,

· Cselekvőképesség,

· Magyar állampolgárság,

· Orvostudományi egyetem, szakorvosi végzettség,

 • 5 éves szakorvosi gyakorlat,
 • legalább 5 év vezetői tapasztalat.

4.) Az elbírálásnál előnyt jelentő szakképzettség:

· jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember képzettség, vagy jogi szakokleveles gazdasági szakember képesítés,

Oldalak