Felvillanyozó álláslehetőség

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Baranya Megyei Kormányhivatallal és erősáramú önkéntes kamarai tagvállalkozásokkal együttműködve, 7 helyszínen szervez lakossági fórumokat, annak érdekében, hogy a résztvevő vállalkozások és hivatalok munkatársai a vállalkozások által kínált álláslehetőségekről és a támogatott szakképzési lehetőségekről tájékoztatást nyújtsanak.

A fórumok tervezett időpontjai és helyszínei:

 • 2018.02.21. – 09.30. Szigetvár, Házasságkötő terem, Deák Ferenc tér 16.
 • 2018.02.21. – 13.30. Szentlőrinc, Művelődés ház, Templom tér 1-3.
 • 2018.02.28. – 09.30. Mohács (pontos helyszín tervezés alatt)
 • 2018.02.28. – 13.30. Siklós (pontos helyszín tervezés alatt)
 • 2018.03.07. – 09.30. Komló (pontos helyszín tervezés alatt)
 • 2018.03.12. – 09.30. Sellye (pontos helyszín tervezés alatt)
 • 2018.03.12. – 13.30. Pécs (pontos helyszín tervezés alatt)

A lakossági fórumokon a szervezők várják mindazokat, akik:

 • munkahelyváltáson, pályamódosításon gondolkoznak,
 • nem rendelkeznek szakképesítéssel,
 • közmunkaprogramban vesznek részt,
 • kiszámítható karrierre vágynak,
 • stabil munkahelyet keresnek.

További információ:

Piacsek László pályaorientációs tanácsadó
Tel: 72/507-127, e-mail: palyavalasztas@pbkik.hu

Csatolt állományok:
Felvillanyozó álláslehetőség

Kapcsolódó anyagok:
Erősáramú vállalkozások szakember utánpótlás igényének felmérése

Forrás: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

„A biztonság kedvéért” – a Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai

Az árubemutatókról

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés a hagyományos üzleti kereskedéstől eltérő kereskedelmi formák egyike, ahol a vásárlók kiszolgáltatott helyzetük – életkoruk vagy egészségi állapotuk – miatt fokozott védelemre szorulnak. Az árubemutatók célcsoportját a nyugdíjas korú, betegségekkel küzdő emberek jelentik.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szervező cégek a korábbiakkal ellentétben nem kistelepüléseken, hanem egyre inkább nagyobb városokban található, elegáns magánorvosi rendelőkre hasonlító üzletekben folytatják ezt a tevékenységet. A szervezők szűrővizsgálatok vagy egészségnapok meghirdetésével csábítják oda a hallgatóságot, és komoly vállalkozás látszatát keltve próbálkoznak eladni rossz minőségű, nem egyszer semmilyen gyógyhatással nem rendelkező termékeiket.

A bemutatókon sokszor kerül sor nyeremény kilátásba helyezésére, továbbá a „csak ma” és „csak most elérhető a termék” hangoztatására. Több esetben az sem jelentett akadályt, hogy éppen nem volt készpénz a vásárlónál. Az is előfordult, hogy ilyen esetekben a vállalkozás felajánlotta, hogy saját gépkocsiján bankba, bankautomatához kíséri vagy hazaszállítja a vásárlót, aki a lakásán fizetheti ki a termék – általában többszázezer forintos – vételárát, ami akár a beszerzési ár többszöröse is lehet.

Kérjük, hogy a fentiek alapján ne dőljenek be a hangzatos ígéreteknek, magabiztos előadóknak. A termékbemutatókon vásárolt terméktől, nem minden esetben várhatnak gyógyulást vagy az egészségi állapot javulását. Bármilyen egészségügyi probléma esetén inkább forduljanak háziorvosukhoz.
Ha mégis megtörténik, a vásárlás mit a tehet vevő?

A vásárlást követően minden esetben kérjük, hogy forduljanak a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely 2017-től lakóhely szerinti járási hivatalokat jelenti. A járási hivatalokban a hatósági eljárás megindításán túl, az egyedi igényérvényesítéshez szükséges békéltető testületi gyors és ingyenes eljárásának megindításához is tudnak segítséget nyújtani.
Amennyiben bűncselekmény áldozataivá válnak hívják a rendőrség 107, 112 ingyenesen hívható központi segélyhívó számainak valamelyikét!

Szigetvári Rendőrkapitányság

Felhívás ebösszeírásra

Tisztelt Ebtartók!

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal az illetékességi területén belül, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 42/B. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének keretében – az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel – ebösszeírást végez, aminek elősegítése érdekében kérjük az alábbi adatlap pontos kitöltését és visszaküldését.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen az önkormányzati hivatal épületében
vagy postai úton a 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8., vagy a  kerti.helga@szentlorinc.hu elektronikus levélcímre küldve.

Az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról: Adatlap letöltése

Felhívom az eb tulajdonos(ok)/tartó(k) figyelmét arra, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. március 31.

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:

 • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
 • Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
 • Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
 • Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
 • Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

Együttműködését köszönöm!
 

Szentlőrinc, 2018. február 13.

dr. Tóth Sándor s.k.
jegyző

„A biztonság kedvéért” – a Szigetvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsai

Biztonságos Internet - Adathalászat

Személyes és pénzügyi adataink komoly értéket képviselnek. Ha ezek illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az komoly károkat is okozhat. Az internetes adathalászat elterjedt napjainkban, de kellő körültekintéssel megelőzhetjük.

Mit is jelent az adathalászat?    

Az adathalászok jellemzően hamisított weboldalon keresztül próbálnak személyes és pénzügyi adatokhoz (tipikusan felhasználónév, jelszó, bankkártyaadatok) jutni. Megbízható szervezetek, bankok, elektronikus kereskedelemmel foglalkozó weboldalak, online fizetési szolgáltatók ismertségét kihasználva, azok weboldalait lemásolva igyekeznek a felhasználók bizalmába férkőzni.
A csalók e-mailt vagy üzenetet küldenek a címzettnek, amiben ráveszik egy hivatkozásra való kattintásra. Arra kérik a felhasználót, hogy jelentkezzen be valamilyen megbízható cég (például: levelezési szolgáltató, bank stb.) honlapjához nagyon hasonlító weboldalra, amit azonban a csalók üzemeltetnek, és itt a megadott személyes és pénzügyi adatok a hozzájuk kerülnek.

Tipikus adathalászó üzenetek:

•    Frissítse jelszavát az alábbi linken!
•    Lépjen be fiókjába, ellenkező esetben az 24 órán belül törlődik!
•    A mellékelt számla befizetéséhez az alábbi linken adja meg bankkártyaadatai!
    
Ne dőljön be az adathalászoknak!
•    Mindig ellenőrizze, hogy a feladó az, akinek kiadja magát!
•    A bankok nem kérnek bankkártyaadatokat, más cégeknek ne adja meg kártyaadatait!
•    Online vásárláskor, bankkártyás fizetésnél mindig győződjön meg arról, hogy valóban egy bank által üzemeltetett oldalon adja meg kártya adatait!  
•    Felhasználói nevet és jelszót csak tanúsítvánnyal rendelkező (https-előtagú) oldalon adjon meg!

Szigetvári Rendőrkapitányság

Oldalak