Kormányablakok és okmányirodák ügyeleti rendben történő nyitva tartása

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő valamennyi kormányablak (okmányiroda) 2016. október 1-jén 8.00 és 16.00 óra, illetve 2016. október 2-án 8.00 és 19.00 óra között ügyeleti rendben nyitva tart annak érdekében hogy a szavazati jogukkal élni kívánó, érvényes, a személyazonosítására alkalmas okmánnyal és érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal nem rendelkező állampolgárok ideiglenes személyazonosító igazolványt kaphassanak, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványukat pótolhassák. Az ügyintézés kizárólag az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállítására, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlására korlátozódik, egyéb ügyek intézésére a tárgyi napokon nincs lehetőség.

Pályázati felhívás

XXIII. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve

pályázatot hirdet

állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2016. szeptember 15.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:

Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek az alábbiak szerint:

  1. A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, akinek
  • bérleti jogviszonyból fakadóan a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel szemben fennálló (pl.: lakbér és egyéb tartozás),
  • közmű-, és
  • társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) tartozása nincs, továbbá akinek
  • az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.

A teljes pályázati felhívás megtekintése / letöltése

 

 

Oldalak