Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Központ és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09.01-2020.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 1.-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár Szentlőrinc Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézmény. Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének színvonalas biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

 

Oldalak