Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2017. évi

Önszerveződő közösségek támogatási keretre.

A pályázat célja:

Az önszerveződő közösségek 2017. évi működésének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű önszerveződő közösségek
-     amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi, testvértelepülési programot szervez)
-     tevékenységüket Szentlőrinc városában fejtik ki

A támogatás tartalma:

A támogatás a pályázó 2017. május 1. és 2017. december 31. között keletkező programokra, rendezvényekre, esélyegyenlőséget elősegítő eseményekre, valamint az önszerveződő közösség elhelyezésére (pl. helyiséghasználat kérése) igényelhető.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A finanszírozás módja és mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolható költségtípusok:

A pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek köre.

A nyertes pályázó köteles az elnyert támogatási összegről a támogatási megállapodásban rögzített módon elszámolni.

Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a
2017. évi civil szervezetek támogatási keretre.

A pályázat célja:

A civil szervezetek 2017. évi támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű civil szervezetek, egyházak
-     amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi programot szervez)
-     tevékenységüket Szentlőrincen fejtik ki
-     köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, az önkormányzattól a korábban elnyert civil támogatásukról elszámoltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:

·    Köztestületek
·    Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaságok, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági társasággá alakultak át
·    Pártok
·    Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Továbbá nem indulhat pályázóként:

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  egyesület,  egyház  vagy  szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy, vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége
fa) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.
 

Vegyszeres gyomirtás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Ingatlankezelési és Zöldterület Karbantartási Főnökség Területi Zöldterület Karbantartási Egysége Miskolc megkezdi a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását, mely az alábbiak szerint történik:

  • Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban   
  • A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
  • A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
  • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
  • A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
  • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

                 MARS 480 Hatóanyaga 360  glifzát-izotropilamin só, kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
                 MEZZO 20 WG 20% metszulfuron-metil, dózis 100 g/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, Vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
                 KYLEO 160 g/l 2,4-D dimetilamin só + 240 g/l glifozát-izopropilamin só, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
                 SHARPEN 330 EC pendimetalin 330 g/l kijuttatott dózis: 5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
                 COLOMBUS EC 80 g/l klopiralid + 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil, kijuttatott dózis: 1,5 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Vegyszerek részletezése

Oldalak