Meghívó HORVÁT NAPRA (2015. május 30.)

HRVATSKA SAMOUPRAVA SELURINCA
SZENTLŐRINCI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
7940  Szentlőrinc, Pécsi utca 10. sz.   tel: 06 30 6199737 
E-mail: horvatonk.szentlorinc@gmail.com

Pozivnica

Hrvatska samouprava Senlurinc 
sridačno poziva Vas i Vašu obitelj 
na
HRVATSKI DAN
koji će se održati 30.svibnja 2015
u (subotu) 17,00 sati      
Mjesto održavanja priredbe: 
Centar za kulturu
(Senlurinc, trig Crikvena 1-3)

Program:

17,00   sati  Svećano otvaranje 
17,05   Kulturno umjetničke 
             udruge Birjan   

17,15   Ženski pjevački zbor
             Veliki Kozar
 17,30  Bunyevački, sokački
             narodni plesoviˇ 
17,45   „Voćin” Kulturno umjet-
             ničke udruge iz Hrvatske  
             narodni plesovi    

Sridačno Vas očekujemo !

Meghívó

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt és kedves
Családját
HORVÁT NAPRA

amely 2015.május 30-án (szombat)
17,00 órakor került megrendezésre.    
   Helye:  Művelődési Központ      
(Szentlőrinc, Templom tér 1-3)

Program:

17,00  óra Ünnepélyes megnyító 
17,05  Birjáni tánccsoport
17,15  Nagykozári énekkar
17,30  Birjáni táncegyüttes 
            - bunyevác, sokac táncok
17,45  Horvátországi „Voćin”
            kulturális táncegyüttes
            - néptánc bemutatója

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az egész nap a sportról és az egészségről szólt

Ötödik alkalommal tartottak Szentlőrincen ingyenes szépség-, egészség- és sportnapot szombaton, május 16-án.  Az általános iskolás diákok szakemberektől hallhattak előadásokat a drog és a fiatalkori bűnözés összefüggéseiről, az egészséges életmódról és táplálkozásról, a dohányzás ártalmairól, de részt vehettek ügyességi versenyeken is.

A településfejlesztés véleményezése

Tisztelt Szentlőrinciek !

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban TR Rendelet) 30. § (5) bekezdésének és a 31. § (1) bekezdésének megfelelően ezennel véleményezésre megküldöm Szentlőrinc város 2014 – 2030. időszakra vonatkozó Településfejlesztési Koncepcióját és 2014 – 2020. időszakra vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

A településfejlesztési dokumentumok a település egészére kerültek kidolgozásra. Szentlőrinc Város Önkormányzata az előzetes egyeztetési folyamatot a TR Rendelet 30. § (1) szerint folytatta le.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénnyel (továbbiakban Étv.) összhangban a településfejlesztési dokumentumok célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.

Oldalak