Humánreaktor ösztöndíj

A Humánreaktor projekt által biztosított ösztöndíj valós segítséget és motivációt jelent az esetleges továbbtanuláshoz. A cél a korai iskolaelhagyás mérséklése, a tanulmányi eredmények javítása. Az ösztöndíj megítélésének egyik szempontja lesz a közösségi életben való aktív részvétel, melyre ez a projekt egyúttal több lehetőséget is kínál. Így többféle eszközzel is segíti a hátrányos helyzetű vagy szociálisan rászoruló tanulók társadalmi integrációját.

2.1.    A rendelkezésre álló forrás – ösztöndíjprogram
A jelen ösztöndíjfelhívás 12 hónapon keresztül havi 8.000,- Ft/fő összegben kerül megállapításra. A pályázatban maximálisan rendelkezésre álló forrás: bruttó 9.600.000,- Ft

2.2.    Az ösztöndíjprogramban résztvevő célcsoport:
A közoktatási intézményben középiskola nappali tagozaton tanuló diákok.

3.    A pályázat benyújtásának feltételei

3.1.    A pályázók köre
Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be az a Szentlőrincen, Kacsótán, Csonkamindszenten, Helesfán, Hetvehelyen, Okorvölgyben, Szentkatalinban élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bíró, 14-21 éves magyar állampolgársággal rendelkező fiatal aki:
•    vállalja a kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzését és gondoskodik ennek bizonyítására szolgáló dokumentáció elkészítéséről (igazolás bemutatása),
•    vállalja a pályázatban megvalósuló valamely hét konzorciumi partnertelepülés ifjúsági klubjába történő belépést, tagságát az ösztöndíj folyósítás teljes időtartama idejére és aktívan részt vesz a klub életében,
•    további pontok elérhetők: a pályázó kiemelkedő művészeti vagy sportteljesítményt, önkéntes/közösségi teljesítményt nyújt, valamint javuló tanulmányi átlagot produkál.

A teljes felhívás megtekintése
 

Oldalak