Tájékoztató !

Tisztelt Lakosság !

2020.11.07-én szombaton a Munkácsy Mihály utca 1-nél, az Agro-Porta előtti részen várhatóan reggel 8 és 9 óra között forgalomkorlátozás lesz.
Kérjük Önöket, hogy az Agro-Porta előtti parkolóba ne parkoljanak aznap reggel!

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatás a városban tervezet vagy folyó munkákról.

A)

A városban az út és járdajavítási munkák 2020. október 26-november 13. között fognak lezajlani az időjárás függvényében az alábbiak szerint:

Közterület megnevezése

Munkanem

Terület

Kossuth L. u. 7.

6,12 m2 süllyedt feltört járdafelület bontása, építése,

6,12m2

3,5m2

Rákóczi u. 6.

bejáró és padka között szintkülönbség csökkentése (alapozás, aszfaltozás

4,715m2

Munkácsy u. 16. (OTP)

járdajavítás (bontás, építés)

28,32m2

Munkácsy u. 14.

járdajavítás (bontás, építés)

88,085m2

Munkácsy u. (dohánybolt)

járdajavítás (bontás, építés)

50,5m2

Munkácsy u. (vegyesbolt)

járdajavítás (bontás, építés)

46,75m2

Bem u. – Madách utca kereszteződés (Bem u. felől)

süllyedt, repedt útszakasz bontása, építése

92,8m2

Ifjúság u. – Attila u. kereszteződés

repedt, kátyúsodott útszakasz bontása, építése

15,325m2

Ifjúság u. – Törökföld u. kereszteződés

út felvágása, monolit betonpadka építése

6,85m2

Ifjúság u. – Törökföld u. kereszteződés

ÉK-kanyarodó ívben repedt útfelület vágása, pótlása, bővítése

5,6m2

Ifjúság u. – É-i szakasz (Törökföld u. – Kismező u. között)

Útszakasz bontása padkától 50cm-ig útgerinc irányába, visszaépítés, bővítése 50cm- szélességben keleti vízelvezető árok irányába

156m2

Ifjúság u. 30.

kátyúzás

5,4m2

Ifjúság u.- Liget u. kereszteződés

kátyúsodó repedezett útszakasz bontása építése

63m2

Pécsi u. 2. (vegyesbolt)

járdaszakasz bontása, építése

21,84m2

Mikszáth K. u. – Kodolányi u. kereszteződés

kátyúzás

2,645m2

Kossuth L. u. 7.

repedéskiöntés járdaszakaszon

27,3fm

Deák Ferenc utca (Kodály Z. u.- Ybl M. u. között

repedéskiöntés útszakaszon

120fm

Az Arany János utca vízelvezetésének és új burkolatának és a parkolás kialakítására pályázatot adtunk be, ennek elbírálása a mai napig még nem történt meg, a beruházást a döntés függvényében tudjuk elvégezni.

A munkavégzés alatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kerülhet sor, megértésüket kérjük.

Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Szentlőrinc Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, „mindkét irányból behajtani tilos”, „kivéve engedéllyel”, „súlykorlátozás” és „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblákkal ellátott közterületeire történő behajtási és úthasználati engedélykérés során kiszabott díjtétel évek óta nem változott. Az elmúlt időszakban ráadásul többször felmerült az igény, hogy a rendelet bizonyos részeit még inkább hozzáigazítsuk a gyakorlati tapasztalatokhoz, ezzel is elősegítve, hogy a közigazgatás polgár-közeli, ügyfélbarát legyen Szentlőrinc területén. A koncepcionális változás okán azonban nem elegendő a korábbi, 2004-ban elfogadott az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló önkormányzati rendeletet hatályát vesztette és új önkormányzati rendelet került elfogadásra.

A rendelet (megtalálható www.njt.hu) alapján:

A behajtásiengedélyek (a továbbiakban engedély) kiadása iránti kérelmet az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, aki a rendelet előírásainak megfelelő kérelem benyújtását követően határoz a behajtási engedély kiadásáról, vagy a kérelem elutasításáról.

Rendkívül indokolt esetben a jegyző engedélyezheti a soron kívüli ügyintézést.

Az engedély egy adott gépjárműre adható ki, a rendelet által előirt feltételek fennállásának megfelelő igazolása esetén. Amennyiben egy kérelmező több gépjárműre vonatkozóan kíván benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik gépjárműre vonatkozóan külön kell igazolnia. Megfelelő igazolás esetén minden gépjárműre külön engedélyt lehet kiadni.

Az engedély kiadásának feltétele a kérelmezett időszakban történő be- és kihajtásra, valamint a meghatározott napon egyszeri be- es kihajtásra kiadott engedély esetében, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennálljon:

  • a gépjárművel a kérelemben megjelölt ingatlanhoz vagy onnan árut szállítanak, és az áru be- es kirakodása másként nem, vagy csak aránytalanul nagy nehézségek árán oldható meg,
  • az engedély kiadásával érintett gépjármű forgalmi engedélyében a tulajdonos (üzembentartó), a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy az ingatlanban székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel) rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviseletére jogosult vagy ott székhellyel/telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó és a kérelemben megjelölt gépjárművet a kérelemben megjelölt ingatlanon belül – nem közterületen - garázsban, udvaron helyezi el,
  • a tilalommal érintett közterületről megközelíthető ingatlanon építési, felújítási munkát végeznek és az építő- és egyéb anyagok odaszállítása, illetve bontási anyagok elszállítása másként nem oldható meg,
  • különleges esemény (pl. esküvő, filmfelvétel) lebonyolítása céljából kívánják a tilalommal érintett közterületet használni.

Oldalak