Pályázati felhívás

Önszreveződő közösségek

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2016. évi

Önszerveződő közösségek támogatási keretre.

A pályázat célja:

Az önszerveződő közösségek 2016. évi működésének támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekintetében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű önszerveződő közösségek

  • amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi, testvértelepülési programot szervez)
  • tevékenységüket Szentlőrinc városában fejtik ki

A támogatás tartalma:

A támogatás a pályázó 2016. május 1. és 2016. december 31. között keletkező programokra, rendezvényekre, esélyegyenlőséget elősegítő eseményekre, a város 20. éves jubileumával összefüggő rendezvényekre, valamint az önszerveződő közösség elhelyezésére (pl. helyiséghasználat kérése) igényelhető.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

A finanszírozás módja és mértéke:

Vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolható költségtípusok:

A pályázatban rögzített cél megvalósításához szükséges személyi és dologi költségek köre.

A nyertes pályázó köteles az elnyert támogatási összegről a támogatási megállapodásban rögzített módon elszámolni.

Óvodai beiratkozás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

2016. április 20-án (szerdán) és április 21-én (csütörtökön)

8.00 – 17.00 óra között kerül sor.

Beiratkozás helyszínei:   

- Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
  Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2.

- Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
  Bicsérdi Tagóvodája
  Bicsérd, Rózsa u. 29/A.

- Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
  Bükkösdi Tagóvodája
  Bükkösd, Vörösmarty u. 3.

- Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
  Királyegyházai Tagóvodája
  Királyegyháza, Petőfi u. 64.

- Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
  Szabadszentkirályi Tagóvodája
  Szabadszentkirály, Ady Endre u. 37/a.

Oldalak