Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Központ és Könyvtár

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09.01-2020.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 1.-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szentlőrinci Művelődési Központ és Könyvtár Szentlőrinc Város Önkormányzatának fenntartásában működő intézmény. Az intézményvezető a közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének színvonalas biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

 

Jogpont Plusz Mini felhívás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szentlőrincen a Jogpont Plusz Mini szolgáltatás keretében tartandó ügyfélfogadás minden páros hét keddi napján, 14:00 órától 15:30-ig lesz a Művelődési Központban (7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.).

Az ügyfélfogadást tartja:

Egy Hajóban Alapítvány
tel.: 20/390-7120

Talált tárgy

Talált tárgy!

Egy becsületes állampolgár az Iskola udvarán (Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.) talált egy

Sony Ericsson típusú mobil telefont.

A tulajdonos a telefon megfelelő azonosítását követően a talált tárgyat átveheti a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzői irodájában.

További felvilágosítást az alábbi telefonszámon kérhet: 73/570-003.

Tájékoztató

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózat folyamatos és biztonságos működéséhez a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) és a 2/2013 (I.22.) NGM rendelet a villamos vezetékek biztonsági övezetére vonatkozóan speciális tiltó és korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Ilyen korlátozás, hogy a villamos vezetékek biztonsági övezetét sértő növényeket gallyazni kell, vagy szükség esetén ki kell vágni. Ez elsősorban azon ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége, amelyen a biztonsági övezetet sértő növények találhatók. Amennyiben a tulajdonos ezen a kötelezettségének nem tesz eleget, az életveszély mielőbbi megszüntetése, valamint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. - a jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve és törvényi felhatalmazás alapján - az általa megbízott szakemberekkel 2015. június hónapban elvégezteti!

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves együttműködésüket!

Oldalak