Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal
együttműködve a 2016. évre kiírja

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport irodájában (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) Tönkő Eszternél (tel.: 73/ 570-009) kell benyújtani.

Figyelem! A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amelyet a pályázónak magának kell elvégeznie az alábbi weboldalon:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Szentlőrinc, 2015. október 5.

Koltai Péter s.k.
polgármester

 

Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati kiírás A

Pályázati kiírás B

 

Tájékoztató

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatal
telefonszámai megváltoztak.

Törzshivatal központi telefonszáma: 73/795-045

Törzshivatal fax száma: 73/795-047

 

Okmányirodai Osztály telefonszáma: 73/795-041

Okmányirodai Osztály félfogadás telefonszáma: 73/795-041

Okmányirodai Osztály fax száma: 73/795-047

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály telefonszáma: 73/795-032

Hatósági és Gyámügyi Osztály félfogadás telefonszáma: 73/795-032

Hatósági és Gyámügyi Osztály fax száma: 73/795-047

 

Ügysegéd telefonszáma valamennyi helyszín esetén: 73/795-038

Ügysegéd fax száma valamennyi helyszín esetén: 73/795-047

 

Szentlőrinc, 2015. szeptember 3.

Tisztelettel:

dr. Patacsi Evelin s.k.
járási hivatalvezető

Tanévnyitó ünnepély


Szentlőrinci Általános Iskola
Szentlőrincer Grunschule
7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5.
Tel.: 73/570-191 Tel/Fax: 73/570-190
E-mail: ifisuli@szentlorinc.hu

Szentlőrinci Általános Iskola Közleménye

A Sportcsarnok felújítása és az időjárás bizonytalansága miatt, az iskola vezetése úgy döntött, hogy a 2015/2016-os tanév tanévnyitó ünnepélye a Művelődési Központ és Könyvtár Szabadtéri színpadán kerül megrendezésre.

Helyszín: Szentlőrinc, Templom tér 1-3.
Időpont: 2015. augusztus 31. (hétfő) 18:00

Petz Józsefné
intézményvezető

Ingyenes étkeztetés

Tisztelt Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény változása nyomán kibővült az ingyenes étkezés és kedvezményes étkezés kedvezményezetti köre.

Ingyenes étkezés jár az után a bölcsődei, óvodai nevelésben részesülő gyermek után:

Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                     

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok. Az önkormányzat intézményeinél alkalmazott Forrás SQL pénzügyi rendszer használata.

 

Oldalak