Pályázati felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
pályázatot hirdet
a „Szentlőrinci Közüzemi” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)
ügyvezetői munkakörének betöltésére

A Társaság Szentlőrinc Város Önkormányzatának továbbiakban: (továbbiakban: Önkormányzat) egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaság.

Munkavégzés helye: Baranya megye, 7940 Szentlőrinc. Pécsi út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonú.

A Társaság főbb tevékenységi körei, feladatai:

 • városüzemeltetési közfeladatok ellátása,
 • hulladékszállítás és gyűjtés
 • távhőszolgáltatás
 • közterület-fenntartás,
 • közhasznú foglalkoztatás,
 • önkormányzati vagyonkezelés és vagyonhasznosítás,
 • önkormányzati cég által beadható pályázatok figyelése, beadása, koordinálása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása,
 • önkormányzati beruházások szervezése, lebonyolítása,

Az ügyvezető feladata:

Az ügyvezető a feladatokat megbízási jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el, a Társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a megbízási/munkaszerződésben, az Alapító Okiratban és az alapítói határozatokban rögzítettek szerint.

 

Vegyszeres gyomirtás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének vegyszeres gyomirtását a MÁV FKG megkezdi, mely az alábbiak szerint történik:

 • Az állomások, megállóhelyek, útátjárók, rálátási háromszögek és vonalszakaszok területeit az alább megadott időpontokban   
 • Az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
 • Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
 • A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
 • A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek (biztonsági adatlapok mellékletben csatolva):

   

Önszerveződő közösségek támogatási keret pályázat

Önszervező közösségek:

Felhívás

 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi

Önszerveződő közösségek támogatási keretre.

A pályázat célja:

Az önszerveződő közösségek által megvalósítandó konkrét program támogatása

Letölthető pályázati adatlap

 

Civil szervezetek támogatási keret páyázat

Civil szervezetek:

Felhívás

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 2018. évi

civil szervezetek támogatási keretre.

A pályázat célja: A civil szervezetek által megvalósítandó konkrét program támogatása.

 

Pályázók köre:

·    A szentlőrinci székhelyű civil szervezetek, egyházak

-     amelyek aktívan működnek (nyilvántartott tagsággal rendelkezik, rendszeres az önszerveződő közösség céljának megfelelő tevékenységet folytat, közösségi programot szervez)

-     tevékenységüket Szentlőrincen fejtik ki

-     köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik ellenük, az önkormányzattól a korábban elnyert civil támogatásukról elszámoltak

Nem nyújthatnak be pályázatot:

·    Köztestületek

·    Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására alapított gazdasági társaságok, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyek ilyen gazdasági társasággá alakultak át

·    Pártok

·    Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek

Letölthető pályázati adatlap

Oldalak