Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7) Kormányrendelet 1.számú mellékletének 19.pontja szerinti - Pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, mérlegképes könyvelői szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés, kiváló kommunikációs, problémamegoldó készség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat ( ok) másolata(i).
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolvári Renáta nyújt, a 73/570-990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/9935-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el! A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.