Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 5.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7) Kormányrendelet 1.számú mellékletének 19.pontja szerinti - Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Könyvelés, bérszámfejtés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési, számviteli, könyvviteli és analitikai feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, mérlegképes könyvelői szakképesítés.,,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

•         Önálló munkavégzés, kiváló kommunikációs, problémamegoldó készség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz
•         motivációs levél
•         Iskolai végzettséget igazoló okirat ( ok) másolata(i).
•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.
•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek eleget tesz,
•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolvári Renáta nyújt, a 73/570-990 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/9685-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szentlorinc.hu - 2019. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el! A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.