Támogatások

Szentlőrinci Közterület Felügyelet eFt-ban      
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 5 308 6 101      
Ezen belül: - működési bevétel 922 760      
                 - önkormányzati támogatás          
Személyi juttatás:  4 299 4 990      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  949 991      
Dologi kiadások: 60 120      
           
Mezőőri szolgálat          
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 3 120 3 330      
Ezen belül: - működési bevétel          
                 - önkormányzati támogatás          
Személyi juttatás:  2 037 2 287      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  451 457      
Dologi kiadások: 632 586      
           
           
Szociális Szolgáltató Központ           
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 153 206 183 548      
Ezen belül: - működési bevétel 34 696 34 465      
                 - önkormányzati támogatás 16 214 7 548      
Személyi juttatás:  93 576 116 165      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  22 308 23 684      
Dologi kiadások: 33 440 42 496      
Felhalmozás 3 882 1 203      
           
           
           
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc          
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 108 806 125 594      
Ezen belül: - működési bevétel 21 194 25 119      
                 - önkormányzati támogatás 30 558 47 251      
Személyi juttatás:  37 459 45 770      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  8 643 9 192      
Dologi kiadások: 62 529 69 650      
Felhalmozás 175 982      
           
           
Közös Önkormányzati Hivatal          
Költségvetés főbb előirányzatai 2017. év 2018. év      
Bevételi és kiadási főösszeg: 182 827 217 223      
Ezen belül: - működési bevétel 8 372 10 363      
                 - önkormányzati támogatás 4 453 14 916      
Személyi juttatás:  126 108 150 161      
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  30 156 31 503      
Dologi kiadások: 26 480 27 036      
           
           
           
Önkormányzati támogatások:          
    Közvetlen (Ft)    természetbeni (Ft-ban)*
  2017.év 2018. év 2017. év 2018.év  
Sport egyesület 11 676 8 410 2 096 1 676  
Civilszervezetek 2 965 3 600 73 72  
Nemzetiségi Önkorm. 363 278 125 125  
Szentlőrinci Kistérségi Óvóda és Bölcsőde 9 773 10 143      
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc 30 558 47 251      
Szociális Szolgáltató Központ  16 214 7 548      
Közös Önkormányzati Hivatal 4 453 14 916      
Lőrinc-Med NKft. 0 0      
Szentlőrinci Média Nkft. 1 995 2 400      
Szentlőrinci Közüzemi Nkft. 11 225 14 793      
           
           
           
*ingyenes ingatlan használat, ………………………………………… stb.