Változások a szociális ellátásokban

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.

A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe kerül.

Az aktív korúak ellátása keretében a jövőben kétféle ellátás típus állapítható meg:

-    foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy
-    egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak
     egy része erre válik jogosulttá).

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:

-    alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű,
     valamint a kiemelt ápolási díj),
-    időskorúak járadéka,
-    alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
-    egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Bővebben