Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Megkezdődött Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása!

Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002
„Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” 

A város hosszú távú fejlesztése valamint a 2014-2020-as Európai Uniós programozási időszakra történő fejlesztési elképzelések stratégiai szemléletű összefogása mind a gazdasági, mind a társadalmi szempontból segítheti a város fejlődését, illetve ehhez az Uniós források bevonását.

Mindezek hatására Szentlőrinc Város Önkormányzata a Belügyminisztérium támogatásával úgy határozott, hogy 2015 I. félévében kidolgozza mind a koncepciót mind az erre épülő stratégiát. A tervezés során a lakossággal, a civil és gazdasági szereplőkkel együttműködve, szakértők bevonásával, széles körű párbeszéd során kerül meghatározásra és kidolgozásra Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciója és 2014-2020-ra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiája.

A tervezés során

  • sorra kell venni a megoldatlan problémákat és az azokra adható válaszokat,
  • meg kell keresni azokat a kitörési pontokat, amelyek lehetőségeket jelentenek a Szentlőrincen élők, dolgozók és vállalkozók életének, működési feltételeinek javítására;
  • mindehhez pedig azonosítani kell azokat a veszélyeket, amelyek a lehetőségek kiaknázásának útjában állnak.

Ahhoz, hogy olyan jövőkép és stratégia készüljön el, amely az itt élők, itt dolgozók számára tényleges előnyöket biztosít, Szentlőrinc Város Önkormányzata mind a tervezés, mind a későbbi megvalósítás során számít a helyi közösségek aktív együttműködésére. Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát kérjük az Önök támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket osszák meg velünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni Szentlőrinc jövőjének megformálásához.

Legyen olyan Szentlőrinc, mint amilyennek szeretnénk!

Az eredményes közös munka reményében előre is köszönöm a segítségüket.

Koltai Péter
polgármester

Letöltés