Szociális Szolgáltató Központ

Elérhetőség:
7940 Szentlőrinc Munkácsy M. u. 1-3.
Tel./ Fax.: 06-73/570-081
E-mail: szockozpont@szszko.t-online.hu

Intézményvezető:
Szentivánszkiné Dr. Örkényi Anna
E-mail: orkenyi.anna@gmail.com

"Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal?" - Tendzin Gjaco

 

A Szociális Szolgáltató Központ integrált intézmény, mely szociális alap- és szakfeladatok tekintetében ellátja Szentlőrinc város és a Szentlőrinci Kistérség lakosságát.
 

Intézményünkben a szociális szolgáltatás keretén belül az alapellátások köre:
 

Nappali ellátás

( Idősek klubja)

A szociális és mentális támogatásra szorulók részére napközbeni ellátást nyújtunk, állapotmegtartó és javító szolgáltatásokat biztosítunk, szabadidős programokat szervezünk.

A szolgáltatás tartalma:

 • igény szerinti étkeztetés
 • egészségügyi alapellátás megszervezése
 • szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézése
 • társas kapcsolatok kialakítása
 • egyéni, ill. társas beszélgetés
 • szellemi-kulturális, szórakoztató foglalkoztatás
 • fejlesztő foglalkozások
 • mozgás fejlesztése, egészségügyi állapot szinten tartása

Érdeklődni lehet: Fritzné Gyimesi Hajnalka
Tel./Fax.: 06-73/570-081
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3. H-P :8.00-16.00

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk mindazon idősek, betegek, fogyatékkal élők és/vagy bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozók számára, akik önmaguk ellátásáról átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni.

A szolgáltatás tartalma:

 • alapvető gondozási és ápolási feladatok
 • testi és lakókörnyezeti higiéné megteremtése és fenntartása
 •  az ellátott egészségi állapotának figyelemmel  kísérése
 • mentális gondozás
 • érdekvédelem, érdekképviselet

Szakmai vezető: Pósáné Nagy Edit
Tel./Fax.: 06-73/570-081
Személyes információt az intézmény székhelyén ad.
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3. H-P :8.00-16.00

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása: saját otthonukban élő időskorúak, valamint fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe, veszély esetén gombnyomásra azonnali segítséget nyújt a gondozónő.

Szakmai vezető: Pósáné Nagy Edit

Tel./Fax.: 06-73/570-081
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3. H-P :8.00-16.00

 

Étkeztetés

Azok számára akik szociális és/vagy egészségi körülményeik miatt, tartósan vagy átmenetileg étkeztetésükről gondoskodni nem tudnak, ebédet biztosítunk: helyben fogyasztással, elvitellel, szükség esetén házhoz szállítással. Az ebéd házhoz szállításához a rászorultságot igazolni kell. Orvosi javaslatra diétás étkeztetés igényelhető. A térítési díjat a fenntartó önkormányzat jövedelem arányosan állapítja meg.

Szakmai vezető: Pósáné Nagy Edit
Tel./Fax.: 06-73/570-081
Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3. H-P :8.00-16.00

 

Családsegítő szolgálat

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

A szolgáltatás tartalma:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 • a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
 • közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,

Szakmai vezető: Máj Edit
Tel./Fax.: 06-73/371-141
Személyesen elérhető a Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.-ban
H-Cs: 7.30-16.00, P: 7.30-13.00

 

Gyermekjóléti szolgálat

A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi,lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése az elfogadott  szakmai program alapján.

Szakmai vezető: Kósáné Cservenka Gabriella
Tel./Fax.: 0
6-73/371-141
Információt, segítséget az intézmény telephelyén
(7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.) nyújt:
H-CS: 7.30-16.00, P: 7.30-13.00

Szociális szolgáltatás keretén belül nyújtott szakellátás:

Időskorúak Otthona

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes felügyelete bentlakásos intézményben.

A szolgáltatás tartalma:

 • lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett
 • teljes körű gondozási és ápolási feladatok
 • napi háromszori étkezés biztosítása
 • egészségügyi állapot figyelemmel kísérése
 • szakellátáshoz való hozzá segítés
 • szellemi és kulturális foglalkoztatás
 • nemzeti és családi ünnepekről való megemlékezés
 • érdekképviselet és érdekvédelem
 • vallásgyakorlás biztosítása

Intézményünk férőhely száma 35, a lakóink egy, kettő és négyágyas szobákban kapnak elhelyezést.

Lakóinknak napi foglalkozásokat szervezünk, ahol tornán, kézműves foglalkozáson, felolvasáson vehetnek részt, a hitélet gyakorlását mindenkinek lehetővé tesszük.

Az intézmény hatalmas parkosított udvarát az ellátottak szabadon használhatják, kezük munkájával csinosítják.

Lakóink teljes körű egészségügyi ellátásáról gondoskodunk. Intézményi orvosunk napi szinten követi ellátottjaink egészségi állapotát. Szakorvosi ellátás szükségessége esetén a közelben lévő Eszterházy Egészségközpont szolgáltatásait vesszük igénybe.

Felvételi kérelem ügyintézése:

Kérelem nyomtatványért a vezető ápolóhoz lehet fordulni, aki elérhető az intézmény székhelyén.

Vezető gondozó: Kerskai Bernadett
Tel./Fax.: 06-73/570-081
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3. H-P :7.00-15.00

 

Intézményünket bemutató kiadvány letöltése

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Szentlőrinci járás 3 településen

Adatvédelmi tájékoztató