Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút

A projektet Szentlőrinc Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A projekt célja: Új kerékpárút építése Szentlőrinc – Tarcsapuszta között, illeszkedve a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez „Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása”.

A tervezett kerékpárút a 2015. évben elkészült kerékpárútnak (hálózat) a folytatása, amely a Szentlőrincet Tarcsapusztával összekötő 5817-es számú országos közút D-i oldalán épülne meg a 0+577,51 szelvényig. A tervezett kerékpárút a meglévő kerékpárút végéhez csatlakozna és a 2,25 m (2,0 m széles hasznos forgalmi sáv kiegészítve kétoldalt 12-12 cm széles sárga felfestéssel) szélességben épülne meg az 5817-es számú úttal párhuzamosan. A meglévő út és a tervezett kerékpárút között a csapadékvíz elvezető árok kerül kiépítésre.

Kerékpárosbarát fejlesztés: Ingatlan vásárlása, Kerékpárút építés (2,25 m-es) 1545,45 méter, Kerékpárút kijelölés 2065 méter. Közlekedésbiztonsági beruházás: Közvilágítás 15 db. automatikusan működő sorompó 4 db, közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: marás, aszfaltozás kátyúzáshoz, 16,52-16,52m3.

A térségi elérhetőség javításán túl a megye legfőbb célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása, a negatív tendencia megfordítása, a távlati utasszám-növekedés elősegítése, ezzel párhuzamosan az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása. Cél továbbá az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, melyhez jelen projekt nagymértékben hozzájárul.

Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a kerékpár utak karbantartását üzemeltetését 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő szervezete révén (Szentlőrinci Közüzemi KHT). Az éves költségvetésében erre előirányzatot képez, rendelkezik a szükséges eszközökkel, szakemberekkel.

A projekt támogatásának aránya 100%, a megvalósulás vége 2019.04.30.