Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                     

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok. Az önkormányzat intézményeinél alkalmazott Forrás SQL pénzügyi rendszer használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                     

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés, mérlegképes könyvelő,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi illetve mérlegképes könyvelő szakképestés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, pályázat elnyerését követően erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolvári Renáta - Pénzügyi Osztályvezető nyújt, a 73/570-990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 57-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.szentlorinc.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.