Felhívás

EBÖSSZEÍRÁS

 

Tisztelt Ebtulajdonosok! Tisztelt Ebtartók!

 

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a kitöltött adatlapok leadási határideje meghosszabbításra került. A pótleadási határidő: 2021. április 15.

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§-a alapján a tartás helye szerinti illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése, érdekében illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Felhívom a figyelmet, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2021. évben ismét be kellett jelenteni.

 

Kérjük azon ebtartókat akik még nem küldték meg az ebösszeíró lapot, a lenti póthatáridőig azaz 2021. április 15. napjáig jelentsék be az összeíráshoz szükséges adatokat.

 

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

 

Köszönjük, hogy a kitöltött adatlap visszaküldésével segíti munkánkat.

 

Tisztelettel: Dr. Tóth Sándor jegyző sk.