Felhívás

Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos 2021. január 1. napjától hatályos változásról

 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változással egyidejűleg a gépjármű-üzembentartóknak (tulajdonosoknak) plusz teendőjük nincs.

A 2021. évi első részlet befizetési határideje március 15-e helyett április 15-ére módosul.

A 2021. évi gépjárműadó kötelezettségeket a NAV által közzétett NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla javára (adónemkód 410) szükséges teljesíteni https://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok.

A gépjárműadó alóli mentesség kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, a gépjárműadóval kapcsolatos adókedvezmény kérelmezésekor vagy annak megszűnésekor, valamint az adófizetési kötelezettség szünetelésekor – például, ha a gépjárművet ellopták – a GJADO jelű adatlapot kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a NAV nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira, tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.

A GJADO jelű adatlap nyomtatvány elektronikusan elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK).

Elérhetőség: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az adatlap papíron – az adózó lakóhelye, székhelye szerint illetékes NAV igazgatósághoz – és elektronikusan is benyújtható, egy adatlapon több gépjármű is bejelenthető. Az üres nyomtatvány az ANYK programból nyomtatható ki, illetve beszerezhető a NAV ügyfélszolgálatain. Az adatlap elérhető továbbá a NAV honlapján közzétett Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) portálon. Az azonosítás itt is a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással történik.

A 2020. december 31-ig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt gépjárműadó kötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatóságok adnak felvilágosítást.

 

Tisztelettel:

Dr. Tóth Sándor jegyző sk.