Tájékoztatás

Tájékoztatás a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg mérséklésére vonatkozó szabályokról

 

A mikro-, kis- és középvállalkozások – ideértve az egyéni vállalkozókat is – 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg kötelezettsége 50%-os mérséklésének részletszabályait a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kormányrendelet értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók a 2021. évben esedékes – már bevallott és a 2021. évben az önkormányzati rendelet szerinti mértékkel bevallandó – helyi iparűzési adóelőleg 50%-át fizetik meg, amennyiben – az állami adó- és vámhatóság honlapján 21NYHIPA néven 2021.01.25-től elérhető űrlapon – nyilatkoznak arról, hogy mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv) fogalmát a 2004. évi XXXIV. törvény 3.§ (1) bekezdése határozza meg, azonban ettől a szabályozástól eltérően a kedvezőbb mértékű helyi iparűzési 2021. évi adóelőleg fizetés a legfeljebb 4 milliárd forint nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező kkv adózók által érvényesíthető lehetőség.

Az adóelőleg mérséklésének lehetősége abban az esetben illeti meg a vállalkozót, ha 2021. február 25-ig a székhelye és telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára – a NAV rendszerén keresztül – nyilatkozik arról, hogy a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint meghatározott kkv-nek minősül és – ha azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint nem tette meg – a NAV-nál bejelenti – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 31. pontja szerint értelmezett – telephelyének címét.

 

A beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó a 2021-ben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló nettó árbevétel, mérlegfőösszeg és létszám adata, a beszámoló készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel és létszám adatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó becsült árbevétel és létszámadatok alapján határozza meg, hogy a kormányrendeletben meghatározott kkv kritériumoknak megfelel e. A nyilatkozatot kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, és az állami adó- és vámhatóság továbbítja azt az önkormányzati adóhatóság számára.

 

Az állami adó- és vámhatóságon keresztül benyújtott nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság határozathozatal nélkül 50%-kal mérsékli a vállalkozó – már bevallott – 2021. március 15-én esedékes, valamint a 2020. adóévre vonatkozó adóbevallásban szereplő, 2021. szeptember 15-én esedékes adóelőlegeit.

A kisadózó vállalkozások tételes adóját választó vállalkozó (kata adóalany), amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál is a kata adózást választotta (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B.§ (3) és (9) bekezdése szerinti bejelentkezést megtette), a kormányrendeletben meghatározott kkv nyilatkozat benyújtására nem kötelezett, számára a tételes adó 50%-os mértékkel csökkentett összegben kerül előírásra.

 

A 2021. évi adóelőleg mérséklése nem érinti a 2020-as adóévre vonatkozó, 2021. május 31-éig benyújtandó helyi iparűzési adóbevallást, a bevallásban a 2020. évi adó összegét a helyi rendeletben meghatározott adómértékkel kell megállapítani.

 

(Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal adóigazgatási területe Szentlőrinc, Csonkamindszent, Kacsóta Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin)

 

Tisztelettel: Dr. Tóth Sándor jegyző sk.