Tisztelt Lakosság! Kedves Szentlőrinciek!

Tisztelt Lakosság! Kedves Szentlőrinciek!

A Szentlőrinc Város kiemelt projektje a „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című pályázat, mely városunknak és az itt lakó embereknek elsődleges fontosságú, mivel óvodáról és bölcsődéről lévén szó a gyermekeink biztonsága, az óvodai környezet és az ellátás minősége a fejlesztés célja.

 Örömmel értesítem Önöket, hogy a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Liszt Ferenc úti óvoda (7940 Szentlőrinc, Liszt F. u. 2.) épületének bővítése és felújításához szükséges 143 255 973,-Ft forrás, Magyarország Kormányának 129.076.235,-Ft kiegészítő támogatásával és a projekten belüli megtakarításokból átcsoportosításra kerülő 14 179 738.-Ft-al rendelkezésre áll.

KÖSZÖNJÜK!

Mint arról már többször tájékoztattuk a lakosságot, az építőipari árak 2017-2020. közötti nem várt mértékű megemelkedése (2017-ben 12,5 százalék, 2018-ban 15 százalék, 2019-ban pedig 8,8 százalék volt a növekedés) és  a 2019. évi sikertelen -nem érkezett megfelelő számú ajánlat,- közbeszerzési eljárása miatt a Liszt Ferenc utcai óvoda felújítása veszélybe került. Az Önkormányzat, a projekt megmentése érdekében felülvizsgálta és az eredeti célok megtartásával racionalizálta a műszaki terveket, és ennek eredményeként, 2020. április 29.-én sikeresen tudta lezárni a 2020 január 10.-én indult ismételt közbeszerzési eljárást. Az építkezés összköltsége a legolcsóbb -nyertes- ajánlat alapján, is bruttó 358.998.380,-Ft, lett, így 143 255 973,-Ft hiányzott a beruházáshoz, ezért az építkezést felelősen nem tudtuk elkezdeni. A projekt egyéb költségeinek megtakarításaiból 14 179 738.-Ft-t tudtunk átcsoportosítani és Nagy Csaba a térség országgyűlési képviselőjének Szentlőrinc Díszpolgárának és dr. Őri Lászlónak a Baranya Megyei Önkormányzat Elnökének támogatásával és segítségével 129 076 235.- Ft kiegészítő támogatás iránti kérelmet nyújtottunk be Magyarország Kormányának, 2020. június 23-án, mely a Kormánytól támogatást kapott, 2020. december 31-én, így a beruházás pénzügyi akadályai elhárultak.

A projekt fő célként határozza meg a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde szentlőrinci intézményében megteremtendő gyermekjóléti alapellátáshoz (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatás színvonalának emelését. Ezzel segítve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését; ezáltal a foglalkoztatás és a családok életminőségének javítását; növelve a 25-40 éves női népességen beül a foglalkoztatásban lévő nők arányát.

A fejlesztés során a következő önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg:

  • az intézmény székhelyének kapacitásbővítése, az épület bővítése, átalakítása és felújítása, az udvar, játszó udvar felújítása. Az épületben kialakításra kerülnek szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek, valamint orvosi szoba is. Eszközbeszerzés révén bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök kerülnek beszerzésre.
  • Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül
    • az akadálymentesítés, az energiahatékonysági fejlesztések jönnének létre.
  • Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül
    • a melegítő konyha fejlesztése, gyermek pancsoló, vízpermetező kialakítása, parkolóférőhely fejlesztése és a bölcsőde tekintetében annak alapfeladatain túli szolgáltatás biztosítása valósul meg a projekt során.
  • A fejlesztés során kapacitásbővítés valósul meg a bölcsődei szolgáltatás tekintetében, így a jelenlegi férőhelyek kapacitás 180%-al növekszik vagyis 28 férőhely áll majd rendelkezésre a Szentlőrincen élő, kisgyermekes családok számára.

 A Liszt Ferenc utcai egységben az új óvodai csoportszoba létesítése nem eredményez összeségében férőhely növekedést, azonban a racionalizáció következtében a felújításra nem kerülő Arany J. utcai óvoda-épületben elhelyezett egy óvodai csoport áthelyezésével a rosszállapotú és gazdaságosan nem felújítható nyugati épületrész elbontását teszi lehetővé. A felszabaduló területtel bővülhet a játszótér és csökkenthetőek a parkolási gondok, az „Aranyovinál”.

 Szentlőrinc, 2020. január 4.  

Koltai Péter polgármester sk.