Pályázati felhívás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                        

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

Jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom.tér 8. .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendeletek előkészítése, elkészítése. Részvétel a bizottsági, képviselő-testületi üléseken. Közreműködés a parlamenti és önkormányzati választásokon, népszavazásokon. Birtokvédelem, kereskedelmi ügyek, statisztikák,- nyilvántartások vezetése. Valamint az aljegyző munkájának segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogi egyetemi, államigazgatási főiskolai, igazgatásszervezői szakirány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Hasonló munkakörben ( közigazgatásban) szerzett- Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         Közigazgatási szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Kttv-ben foglalt egységes adattartalmú közszolgálati önéletrajz,

•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről

•         Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok, közigazgatási,- jogi szakvizsga másolatai.

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréshez hozzájárul.

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85 §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásákor fennáll-e

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Tóth Sándor nyújt, a 30/998-6496 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom.tér 8. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/8497-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.