Pályázati kiírás

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal                         

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

2 fő Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7940 Szentlőrinc, Templom. tér 1-3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III.7) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 19. pontja szerinti- Pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, mérlegképes könyvelői szakképesítés.,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz
•         Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
•         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről
•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kttv. 84-85 §-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásákor fennáll-e
•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bolvári Renáta nyújt, a 73/570-990 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7940 Szentlőrinc, Templom. tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 001/6729-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő Könyvelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.