Dekorációs verseny

Pályázati felhívás !

Gyermekvédelmi

Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatás átvétele

                   2020. november 23.-án 10-től

             Szentlőrinc Város Önkormányzat Pénztára

                     Szentlőrinc Templom tér 5.

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére

A Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-nél ügyvezetői állás betöltésére.

1.    A Társaság megnevezése:    Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.

2.    Társaság rövid ismertetője: a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-t (székhely: 7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21.) Szentlőrinc Város Önkormányzat egyedüli tagként 2008. december 18-án alapította. A Társaság tulajdonosi szerkezete 2018-ban változott meg azzal, hogy a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-ben a Dél-Kom Nonprofit Kft. 0,7%-os részesedést biztosító üzletrészt szerzett. A Társaság fő feladata a távhőszolgáltatás, a hulladékszállítás és gyűjtés, valamint a közterület karbantartás.

3.    Betöltendő munkakör: ügyvezető

4.    Az ügyvezető főbb feladatköre:
⦁    a társaság vezetése és gazdaságos működtetése, a színvonalas ellátás biztosítása,
⦁    a társaság feladatainak ellátására legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezetek működési rendjének meghatározása,
⦁    a társaság mérlegének, éves gazdasági tervének elkészítéséről való gondoskodás, beszámolók elkészítése,
⦁    üzletfejlesztési és stratégiai vezetés,
⦁    a szervezet fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása,
⦁    a vállalat érdekeltségi rendszerének kialakítása,
⦁    a társaság képviselete,
⦁    a Kft. eseményeiről a tulajdonosok, a taggyűlés, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló tájékoztatása,
⦁    a taggyűlési határozatok végrehajtásának megszervezése,
⦁    a társaság tevékenységével kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása, a szolgáltatást igénybe vevőivel való, valamint a piaci szereplőkkel való folyamatos kapcsolattartás, további piaci szegmensek felkutatása, a cég jövőképének kialakítása, a fejlesztési irányok kidolgozása, a jogszabályok betartása és betartatása
⦁    a kiemelt ügyfélkapcsolatok ápolás és fejlesztése.
1.    Az ügyvezetői igazgatói állás betöltésének kezdete: A döntést követően azonnal.

6.    A nyertes pályázó a Társaság ügyvezetését az Mt. 208. § szerint vezetői munkaszerződésre vonatkozó rendelkezések szerint határozatlan idejű munkaviszonyban látja el a Társaság legfőbb szervének döntésétől függően legfeljebb 5 éves vezető tisztségviselői megbízás tartamához igazodóan.

7.    Pályázati feltételek:
⦁    A pályázó feleljen meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. Könyve szerint a vezető tisztségviselőre és jogi személy ügyvezetőire vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211.§-ában és a Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben megfogalmazott előírásoknak.
⦁    Felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) közgazdasági, pénzügyi, jogi vagy műszaki (településmérnök, környezetvédelmi (üzem)mérnök, gépész, építész) végzettség
⦁    B kategóriás jogosítvány.

Hírdetmény

Hírdetmény

Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 637/9 hrsz veszélyes fák kezelése

Tisztelt Lakosság!

2020.11.16-án (hétfőn), a délelőtt folyamán, a Pécsi utca 1-nél a mellékelt szakvélemény miatt fakivágás lesz.
A parkoló le lesz zárva.

Megértésüket köszönjük!

Dokumentum megtekintése
 

Mindenki karácsonyfája

Ügyfélfogadás helyszínei.

Étkezés befizetés

Oldalak

Feliratkozás Szentlőrinc Város Önkormányzat RSS csatornájára