KEOP-4.10.0

A Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2015. márciusban 136,75 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében. A beruházás célja a Szentlőrinci Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése volt megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva.

A komplex energetikai fejlesztés során az épület energetikai besorolása F kategóriából A kategóriába került. A csatlakozási dokumentáció és a kiviteli tervek elkészítését követően a fejlesztés során a korszerűtlen homlokzati nyílászárókat új, fokozott légzárású hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárókra cserélték. A lapos tetőt a szükséges javítások elvégzése után hőszigeteléssel látták el, valamint páraszellőzők, és teljesen új villámvédelmi rendszer kiépítésére került sor. A teljes homlokzat 10 cm vastag hőszigetelő rendszert kapott. A világítás korszerűsítés keretében korszerű, energiatakarékos LED fényforrások kerültek felszerelésre. Napelemes áramtermelő rendszer került kiépítésre az iskola tetőszerkezetén, az 50 kW háztartási méretű kiserőmű 200 darab polikristályos napelemből áll, egyenként 250 W teljesítménnyel.

Pályázati kiírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 

a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft ügyvezetői álláshelyének kiírásáról
 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének 5 éves határozott időre szóló betöltésére.

A társaság székhelye: 7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21.
 

1.) Az ügyvezető feladatai különösen:

· a társaság Alapító Okiratában, a hatályos jogszabályokban, valamint Szentlőrinc Város Önkormányzattal kötött megállapodásokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság hatékony és eredményes működését,

· a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,

· a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

2.) Az ügyvezető jogállása:

Ptk. 3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]

(1) A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.

3.) A munkakör betöltésének feltételei:

· Büntetlen előélet,

· Cselekvőképesség,

·  Magyar állampolgárság,

·  a cég tevékenységi körébe illő szakon szerzett felsőfokú végzettség (főiskola, egyetem)

·  vezetői tapasztalat
 

Meghívó

HRVATSKA SAMOUPRAVA SELURINCA
SZENTLŐRINCI HORVÁT ÖNKORMÁNYZAT
7940  Szentlőrinc, Pécsi utca 10. sz.   tel: 06 30 6199737 
E-mail: horvatonk.szentlorinc@gmail.com

M E G H Í V Ó

Szentlőrinci Horvát Önkormányzat Képviselő testülete nevében tisztelettel meghívom

2015. november 06-án (péntek) 18,00 órakor, határozatképtelenség esetén 18,30  órakor kezdődő

KÖZMEGHALLGATÁSRA

Az ülés helye:
Horvát Önkormányzat iroda helyisége
Szentlőrinc , Pécsi utca 10.

Napirendi pontok
1. Beszámoló a 2015. évi feladatok teljesítéséről
Előadó: Moszlovácz Ilona elnök

2. Tájékoztatás 2016 évi koncepciókról
Eladó: Moszlovácz Ilona elnök

3. Közérdekű bejelentések, lakossági hozzászólások

Megjelenésére feltétlen számítunk.
 

Szentlőrinc, 2015. október 22.

Moszlovácz Ilona sk.
Elnök

Oldalak