Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022

Kedvezményezett: Szentlőrinc Város Önkormányzat

Projekt címe: Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben

Szerződött támogatás összege: 151.149.996 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Napjainkban elengedhetetlenné vált az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, melyhez jelen projekt megvalósítása szükséges, mivel szolgálja a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági kötelezettségek tagállami teljesítését.

A projekt célja 2 önkormányzati tulajdonban lévő épület energetikai korszerűsítése, energiahatékonyságának növelése, a villamos energiafelhasználás gazdaságosabbá tétele, fűtéskorszerűsítésének megvalósítása. A Munkácsy Mihály utcai épületben szociális szolgáltató központ, a Kodolányi János utcai épületben pedig könyvtár, valamint család- és gyermekjóléti szolgálat működik. A város olyan alapintézményeiről van szó, amelyeknek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja az Önkormányzat fenntartani. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb feladat az épület energiaveszteségeinek csökkentése és a hőtermelés optimalizálása. Az intézményeket magában foglaló épület jelenlegi állapotban, épületfizikai vonatkozásában nem felel meg a kor követelményeinek. Az épületek homlokzata külső homlokzati hőszigetelést kap, a lapostetőre is plusz hőszigetelés kerül. A Kodolányi János utcai épület fűtése elavult, ennek kialakítása is indokolt, továbbá régi külső nyílászárói lesznek korszerű nyílászárókra cserélve. Új gázkazán kerül kialakításra az érintett épületrészben, és a radiátorok cseréje is szükséges. Az épületrész lapos tetős kialakítású és a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés erősen károsodott az idők során. Indokolt a tető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, mert az érintett emeleti, sőt a földszinti helyiségek is több helyen leázást mutatnak. Ezért az érintett épületrész tetőszerkezete új bitumenes szigetelést kap. Egy korábbi pályázatból már megvalósult az épület akadálymentesítése, melynek folyamán kialakításra került egy akadálymentes mosdó-wc helyiség is az épületrész déli – földszinti vizesblokkjában.

A tervezési feladat a Szociális Szolgáltató Központ épületének korszerűsítése:

- a külső homlokzata 16 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelést kap

- padlástéri záró födém is hőszigetelve lesz (20 cm ásványgyapot)

A hosszú távú célok között szerepel a fűtésdíj tartós csökkentése. Közvetlenül hozzájárul e hosszú távú cél eléréséhez a tervezett rendszer. Közvetetten a település lakosságának, a jövő generációjának példát mutat az energia felhasználás módjáról, környezettudatosságra nevelő hatása van.