Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat

Projekt címe: Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 71.139.186 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004


A település elöregedése és a lakosságszám fogyatkozása olyan probléma, amelyet kezelni csak a gazdaság erősítésével és a közszolgáltatások színvonalának növelésével lehet. A helyi önkormányzat elsődleges feladata olyan élettér kialakítása, amely a lakosság alapvető igényeit helyben elégíti ki. Ebben kiemelkedő szerep hárul a szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztésére. 

Jelen projekt a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ korszerűsítésére irányul. A fejlesztés során az intézmény épülete teljes körű átalakításon esik át. A fejlesztéssel érintett épületben az alábbi alapszolgáltatások találhatóak:

- nappali ellátás

- étkeztetés

- házi segítségnyújtás.

A beruházás célja az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek megfelelő színvonalú ellátása, a családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos élethelyzetek feloldása, a hátrányok mérséklése, a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében.

A konkrét cél az épület átalakításával olyan infrastruktúrát kialakítani, mely az idősek nappali ellátása szolgáltatás üzemeltetésére minden szempontból alkalmas és egyúttal ésszerűen és optimalizáltan működtethető: az épület funkcionális kialakításának ésszerűsítése, racionális térkihasználás (pl. étkező az épület legsötétebb helyiségében van); a célcsoport igényeinek megfelelő akadálymentesítés (pl. közlekedés, stb.); az üzemeltetési szempontú korszerűsítés (elektromos és gépészeti rendszerek, hőszigetelések, nedvesség elleni szigetelések).

Adatvédelmi tájékoztató