Esély Otthon

                                                                                                    

 


Kedvezményezett neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat

 

A projekt címe: Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.11-16-2017-00010

A szerződött támogatás összege: 190.025.324,- Ft.

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2018. 02. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. 04. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk célja elsősorban, hogy megteremtsük a fiatalok számára a lehetőséget, a helyben maradásra, letelepedésre és egzisztenciájuk kialakítására ezzel gátolva az elvándorlásukat városunkból. Ennek érdekében a pályázat keretében feltérképezzük és bemutatjuk a 18-35 év közötti fiataloknak a helyi munka-, illetve vállalkozási lehetőségeket ezzel elősegítve életpálya-terveik szélesítését. Ezen kívül életpálya-tervezést segítő személyes tanácsadások, konzultációk, tréningek valósulnak meg a célcsoport számára (pl.: pályaorientációs tanácsadás, személyes interjúra való felkészítés, karrierépítési tréning, önéletrajzírás konzultáció, PREZI alapfokú képzés stb.) A projektből megvalósul 12 db önkormányzati lakás teljes körű felújítása és bebútorozása ezzel is hozzájárulva a fiatalok kedvezményes és önálló lakhatási lehetőségének megteremtéséhez. A kiadásra kerülő bérlakások kiválasztási eljárása pályázati úton történik majd.

A pályázat keretein belül ifjúsági közösségi műhelyt hozunk létre, mely a helyi célcsoport önszerveződésén alapul szakértői segítséggel támogatva és a projektben tervezett számos tevékenység bázisa.

A projekt keretein belül kidolgozásra kerül egy ösztöndíj-program, mely folyósítása szintén pályázati úton kerül odaítélésre, mely rendszerbe a hiányszakmák vonatkozásában külön eljárás kerül beépítésre. Az ösztöndíjak folyósításával az önkormányzat két részcélt kíván elérni:

  • egyrészt a városban feltárt humánerőforrás-hiány csökkentését, a hiányszakmák betöltését (pl. gyermekorvos, művelődés szervező, gyógytornász, óvónő, szociális munkás stb.),
  • másrészt helyi (kötelezően előírt közösségi munkát végző) fiatalok anyagi támogatását tervezi megvalósítani maximum 24 hónapon keresztül.

Projektünk megvalósításával az Önkormányzat az együttműködés keretében vállalja, hogy hozzájárul

  • A településen élő fiatalok helyben maradásához
  • A helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához
  • A településünkön élő, továbbá az ide települni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.
  • A szakmai eredményesség érdekében vállaljuk az együttműködést az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságával vagy az általa kijelölt szervezettel.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program keretén belül az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból folyósított támogatásból valósul meg.

Szentlőrinc Város Önkormányzata
Ifjúsági cselekvési terve 2018-2021


2018.02.23.
Szentlőrinc Város Önkormányzat

Sajtóközlemény          

Hazavárunk – Esély otthon fiatalok számára szentlőrincen

Szentlőrinc Város Önkormányzat 190,03 millió Ft-os támogatásban részesült az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül. Projektünk 2018. február 1-én indult. Célja elsősorban, hogy megteremtsük a fiatalok számára a lehetőséget, a helyben maradásra, letelepedésre és egzisztenciájuk kialakítására ezzel gátolva az elvándorlásukat városunkból.

A támogatásnak köszönhetően a helyi 18-35 év közötti fiatalok számára életpálya-tervezést segítő személyes tanácsadások, konzultációk, tréningek valósulnak meg (pl.: pályaorientációs tanácsadás, személyes interjúra való felkészítés, karrierépítési tréning, önéletrajzírás konzultáció, PREZI alapfokú képzés stb.), illetve a helyi munka-, és vállalkozási tevékenységeket is feltárjuk számukra. Az elnyert pályázati összegből 12 db önkormányzati lakás teljes körű felújítása és bebútorozása is megtörténik, ezzel is hozzájárulva a fiatalok kedvezményes és önálló lakhatási lehetőségének megteremtéséhez. A kiadásra kerülő bérlakások kiválasztási eljárása pályázati úton történik majd.

A pályázat keretein belül ifjúsági közösségi műhelyt hozunk létre, mely a helyi célcsoport önszerveződésén alapul szakértői segítséggel támogatva és a projektben tervezett számos tevékenység bázisa. A közösségi műhely fiataljai fogják megszervezni a pályázatba betervezett rendezvényeket.

A projekt keretein belül kidolgozásra kerül egy ösztöndíj-program, mely folyósítása szintén pályázati úton kerül odaítélésre. Az ösztöndíjak folyósításával az önkormányzat két részcélt kíván elérni:

  • egyrészt a városban feltárt humánerőforrás-hiány csökkentését, a hiányszakmák betöltését (pl. gyermekorvos, művelődés szervező, gyógytornász, óvónő, szociális munkás stb.),
  • másrészt több helyi (kötelezően előírt közösségi munkát végző) fiatal anyagi támogatását tervezi megvalósítani maximum 24 hónapon keresztül.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból folyósított támogatásból valósul meg.