Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút

A projektet Szentlőrinc Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg.

A projekt célja: Új kerékpárút építése Szentlőrinc – Tarcsapuszta között, illeszkedve a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez „Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása”.

A tervezett kerékpárút a 2015. évben elkészült kerékpárútnak (hálózat) a folytatása, amely a Szentlőrincet Tarcsapusztával összekötő 5817-es számú országos közút D-i oldalán épülne meg a 0+577,51 szelvényig. A tervezett kerékpárút a meglévő kerékpárút végéhez csatlakozna és a 2,25 m (2,0 m széles hasznos forgalmi sáv kiegészítve kétoldalt 12-12 cm széles sárga felfestéssel) szélességben épülne meg az 5817-es számú úttal párhuzamosan. A meglévő út és a tervezett kerékpárút között a csapadékvíz elvezető árok kerül kiépítésre.

Kerékpárosbarát fejlesztés: ingatlan vásárlása, kerékpárút ÉPITÉS (2,36 m-es) 1536,80 méter, kerékpárút KIJELÖLÉS: 2065 méter, közlekedésbiztonsági beruházás: 15 db közvilágítási oszlop és 2 db automatikusan működő sorompó 2 db.  Közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: marás, aszfaltozás, félpályás BURKOLAT FELÚJITÁS: 149 m, kétszer egy-egy félpálya, valamint 16,50 + 9,65 m belső közlekedő út 1x félpálya felújítása, mindösszesen 175,15 m. 

A térségi elérhetőség javításán túl a megye legfőbb célja a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartása, a negatív tendencia megfordítása, a távlati utasszám-növekedés elősegítése, ezzel párhuzamosan az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása. Cél továbbá az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, melyhez jelen projekt nagymértékben hozzájárul.

Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a kerékpár utak karbantartását üzemeltetését 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő szervezete révén (Szentlőrinci Közüzemi KHT). Az éves költségvetésében erre előirányzatot képez, rendelkezik a szükséges eszközökkel, szakemberekkel.

A kivitelezési tevékenység 2019. decemberében megvalósult, a kerékpárút forgalomba helyezésre került 2020. április 14-én, tulajdonviszonyrendezési eljárások folyamatban vannak.

Szemléletformálási tevékenység megvalósítása során a Szentlőrinci Általános Iskolában interaktív kerékpáros KRESZ-nap került megrendezésre, felnőtt kerékpárok, valamint futóbiciklik beszerzése valósult meg, gyerekek részére kerékpáros közlekedésbiztonsági kiadvány kerültek kiosztásra.

A projekt támogatásának aránya 100%, a megvalósulás vége 2020. ősze.