Szoc. KP pályázat - EFOP-3.2.9-16-2016-00072

Kedvezményezett neve: Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc

A projekt címe: Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Szentlőrinci járás 3 településen

A projekt azonosító száma: EFOP-3.2.9-2016-00072

A szerződött támogatás összege: 39.401.125,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 10. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 03. 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetett célja hozzájárulni a hazai köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javításához, annak érdekében, hogy a köznevelésből sikeresen kikerülő gyermekek olyan képességekkel rendelkezzenek, melyek a boldogulásukhoz szükséges. Célunk továbbá a projektben megvalósuló elsődleges preventív tevékenységgel óvodás és iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztése, sikeres iskolai előmenetelük támogatása, illetve veszélyeztetettségük megelőzése. Tevékenységünk során kiemelten kezeljük a szociálisan hátrányos helyzetűek szociális jólétének, életminőségének javítását.

Közvetlen célunk a gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása.

 • Az elsődleges prevenció megerősítése.
 • Az észlelő-és jelzőrendszer működésének segítése.
 • Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.
 • A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása.
 • A veszélyeztetett gyermekek kiszűrése, a veszélyhelyzet megszűntetésében való segítség, ezen ismeret alapján prevenciós eszközök azonosítása, alkalmazása.

Projektünk megvalósításával hozzájárulunk ahhoz, hogy óvodai és iskolai színtéren kialakításra kerüljön a szociális segítés eszköztára.

 • A projekt megvalósításába a szentlőrinci járás 3 településén működő köznevelési intézményeket, óvodákat, általános iskolákat és középiskolát vonunk be, szakmai együttműködési rendszert alakítunk ki a járási család- és gyermekjóléti központ és 9 db köznevelési intézmény között.
 • A szociális munka módszereit adaptáljuk az óvodai, iskolai környezetbe. Egyéni, csoportos és közösségi tevékenységeket hajtunk végre. Tájékoztató munkát végzünk szülők, tantestület tagjai körében a hatékony együttműködés érdekében.
 • Kompetens szociális és gyermekvédelmi szakembereket vonunk be az óvodai és iskolai szociális segítésbe. A projekt keretében 1 fő főállású szociális segítőt is alkalmazunk. A bevont szakemberek készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése helyi szinten valósul meg folyamatos szupervízió, esetmegbeszélés és tréning lefolytatásával.
 • A szakmai eredményesség érdekében vállaljuk az együttműködést az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságával vagy az általa kijelölt szervezettel.

Projektünket továbbá az alábbi elemek gazdagítják:

 • nagyszabású gyermeknap a 2018-as évben,
 • szabadidős programok (kirándulások, élményparkok, állatkert),
 • építési beruházás (nyílászáró ajtó csere, reluxa,) a Család és Gyermekjóléti Központ irodájában,
 • informatikai és irodai kellékek, továbbá irodai bútorok beszerzése a projektben dolgozó kollegák hatékony és gyors munkájához,
 • fejlesztő játékok beszerzése a csoportfoglalkozásokhoz.

A projektet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program keretén belül az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból folyósított támogatásból valósul meg.

Programok

Adatvédelmi tájékoztató