Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése

 

liszt ovi palyazat

Pályázó neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat

Projekt megnevezése: Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Szentlőrinc

Megítélt összeg: 265 327 376 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13

Forrás: ERFA

Uniós társfinanszírozási ráta: 89 - ERFA

Projekt összköltség: 265 327 376 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

A projekt fő célként határozza meg a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás által fenntartott Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde szentlőrinci intézményében megteremtendő gyermekjóléti alapellátáshoz (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatás színvonalának emelését. Ezzel segítve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését; ezáltal a foglalkoztatás és a családok életminőségének javítását; növelve a 25-40 éves női népességen beül a foglalkoztatásban lévő nők arányát.

A fejlesztés során a következő önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: az intézmény székhelyének kapacitásbővítése, az épület bővítése, átalakítása és felújítása, az udvar, játszó udvar felújítása. Az épületben kialakításra kerülnek szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek, valamint orvosi szoba is. Eszközbeszerzés révén bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök kerülnek beszerzésre.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül az akadálymentesítés, az energiahatékonysági fejlesztések, illetve a nyilvánosság biztosítása releváns.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a melegítő konyha fejlesztése, gyermek pancsoló, vízpermetező kialakítása, parkolóférőhely fejlesztése és a bölcsőde tekintetében annak alapfeladatain túli szolgáltatás biztosítása valósul meg a projekt során.

A fejlesztés során kapacitásbővítés valósul meg a bölcsődei szolgáltatás tekintetében, így a jelenlegi 10 db férőhely 18 db férőhellyel bővül, tehát összesen 28 db férőhely áll majd rendelkezésre a Szentlőrincen élő, kisgyermekes családok számára.

Az óvoda tekintetében intézményen belüli racionalizálás, tagintézmények közötti átcsoportosításból adódik az új óvodai csoportszoba létesítése, mely nem eredményez összeségében férőhely növekedést.

acrobat dokumentum logo 2 1regionalis alap