Bizottságok

A Bizottságok általában a Testületi üléseket megelőző héten üléseznek, legfőbb feladatuk a Testület elé kerülő testületi előterjesztések megfelelő előkészítése, véleményezése; a testületi állásfoglalások meghozatalát könnyítő szakmai elképzelés kialakítása, illetve a kisebb horderejű, képviselő-testület elé nem kerülő, bizottsági hatáskörbe utalt kérdések megvitatása és az ezekben való döntés.

A bizottsági ülések mindegyikén részt vesz Dr. Tóth Sándor jegyző, elfoglaltsága, illetve a bizottságok elé kerülő témák függvényében Koltai Péter polgármester, valamint a Hivatal érintett osztály- illetve csoportvezetői is.

Az Önkormányzatnak jelenleg összesen három bizottsága működik:

 

Jogi –Ügyrendi és Humán Bizottság

Elnök: Rácz Magdolna

Tagok:

  • Kocsis Péter
  • Nyersné Gödöny Zsuzsanna
  • Jakubács Magolna

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Elnök: Földvári János

Tagok:

  • Zengőné Kovács Katalin
  • Sipos Zoltánné
  • Mátis Ferenc
  • Zsifkó Tímea