Pályázati felhívás

XXIII. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

a 128/2012. (VI.26) Kormányrendeletben foglaltaknak eleget téve

pályázatot hirdet

állami tulajdonú, vagyonkezelésében lévő, lakhatásra alkalmas, üresen álló lakóingatlanok (továbbiakban: tartalék ingatlanok) bérbeadás útján történő hasznosítására.

Pályázat kiírásának időpontja: 2016. szeptember 15.

A közzététel rendje:

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a megpályázható ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig közzéteszi honlapján (www.netzrt.hu). A meghirdetett tartalék ingatlanok fekvése szerint illetékes önkormányzatok a megpályázható ingatlanok listáját saját hirdetőtáblájukon szintén közzéteszik.

Pályázati feltételek:

Tartalék ingatlan bérlésére pályázhatnak a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel már lakásbérleti jogviszonyban álló bérlők, illetve szociálisan rászoruló (a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX tv. 1 § k. pontjában meghatározott) természetes személyek az alábbiak szerint:

  1. A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő, akinek
  • bérleti jogviszonyból fakadóan a Nemzeti Eszközkezelő Zrt-vel szemben fennálló (pl.: lakbér és egyéb tartozás),
  • közmű-, és
  • társasházi közös költség (lakásszövetkezetnek fizetendő fenntartási költség) tartozása nincs, továbbá akinek
  • az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas.

A teljes pályázati felhívás megtekintése / letöltése

 

 

Oldalak